Ovatko digitalisoituminen ja tietotekniikan mahdollisuudet asiakastiedon hyödyntämiseen ja reaaliaikaiseen personoituun dialogiin mullistaneet markkinointia, myyntiä ja asiakasapalvelua kuten on odotettu? Teemmekö tätä merkittävästi tuottavammin ja ylivoimaista asiakaskokemusta tuottaen? Onko digikanavat valjastettu myös B2B –puolella kunnolla tukemaan tai jopa korvaamaan perinteistä myyntityötä?

1990 –luvulla puhuttiin 1-to-1 dialogin tulosta ja asiakassuhteiden johtamisesta, ”CRM”:stä, 2000 –luvulla markkinoijia kehotettiin automatisoimaan tätä sekä valjastamaan sosiaalinen media ja yhteisöllisyys sekä hakukoneet, löydettävyys ja liidien hankinta verkosta elimelliseksi osaksi markkinointia, samoin kuin ottamaan alansa keskustelujohtajuus haltuun sisältömarkkinoinnin ja blogien, twiittien, keskustelufoorumien,  jne. avulla. Monilla aloilla koko liiketoiminnan digitalisoituminen on rajusti muuttanut markkinointia ja medioiden käyttöä.

Missä nyt mennään ja mihin ollaan menossa? Onko markkinointistrategiasi, -välineesi ja -toimintasi ajan tasalla? Onko koko yrityksesi oikeassa vireessä, miten saat myös johtosi ymmärtämään muutosta ja panostamaan oikeisiin asioihin?

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, millaista markkinoinnin rappia nyt kannattaa harrastaa. Onko sinunkin RAP  Reaaliaikaista, Aktiiviseen asiakkaaseen tarttuvaa inboundia, Personoitua proaktiivista automatisoitua asiakasdialogia? Panostatko markkinoinnin budjettisi asiakaskohtaamisiin? Mikä on ”vanhojen” keinojen rooli?

Pitkän linjan asiakkuus- ja digimarkkinoinnin ammattilainen, DiViA:N perustaja ja puheenjohtaja, Mika Raulas virittää modernin markkinoinnin kompassin eri toimialojen yritysesimerkkien ja markkinoinnin evoluution kautta sekä keskusteluttaa, mihin kannattaa panostaa ja miten saat muut yrityksessäsi samalle aaltopituudelle. 

Mika Raulas konsultoi yrityksiä asiakkuuksien johtamisessa ja digitaalisessa markkinoinnissa ja liiketoiminnassa yritystensä ICMI Oy ja Steeri Oy kautta, auttaen rakentamaan modernit työkalut ja toiminta- ja johtamismallit näihin.
Mika myös tutkii ja opettaa näitä ja yritysten strategioita palvelutalouden rakennemuutoksessa Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Mikalla on aihealueista ja niiden kehittymisestä pitkä kokemus ja laaja näkemys, hän on jumpannut näitä asioita 1980-luvun puolesta välistä yrityksissä johtotehtävissä sekä konsulttina ja tutkijana, ja hän on haluttu ja pidetty puhuja ja kouluttaja.