Ostokäyttäytyminen on muuttunut viiden viimeisen vuoden aikana radikaalisti ja tulee muuttumaan vielä lisää, kun uudet sukupolvet tulevat täysi-ikäisiksi kuluttajiksi. Nykyään ostopäätös tehdään usein jo paljon ennen kuin asiakas juttelee esimerkiksi myyjän kanssa.

Ymmärrys siitä, missä asiakas vertailee palveluita ostopäätöksen tueksi ja minkälaista asiakaskokemusta hän arvostaa näissä kanavissa, on ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakasta pystytään auttamaan ja näin saadaan kauppa kotiin. Kun ymmärretään myös asiakkaan toivomukset ostotapahtuman jälkeen, saadaan myös sitoutettua asiakas omaan yritykseen. Vaikka asiakaspolun merkitys on tänä päivänä erityisen suuri, on harva suomalainen yritys rakentanut asiakaspolun juuri asiakkaan näkökulmasta.

Miten asiakaspalvelu rakennetaan ja miten asiakas otetaan suunnittelutyöhön mukaan. Tule mukaan ottamaan selvää. Esiintyjinä ovat Kai Rustholkarhu, seniorikonsultti, Sales Energy Consulting ja Kirsi Niiranen, tutkimuspäällikkö, MainIdea.

Osallistujamäärä on rajattu.