Miten luodaan täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat realistiset sekä aikaan sidotut tavoitteet verkossa:
– myynnin kasvattaminen verkon kautta ja sen osuus & muihin markkinointikanaviin verrattuna
– vierailijoiden ja myyntiliidien lisääminen
– brändin kasvattaminen ja tunnettuus
– sähköpostilistan kasvattaminen
– googlen hakutulosten ykköspaikan saavuttaminen.

Kuinka voimme tehokkasti integroida verkkomarkkinointistrategian muiden markkinointikanavien kanssa
– määritellään budjettistrategia jokaiselle aktiviteetille
– kausiluonteisuus ja viestintä
– promootiot verkossa ja verkon ulkopuolella -> yhtenäisyys

Kuinka määrittelemme tehokkuusmittarit
– digitaaliset tehokkuusmittarit (myynti, liidit)
– verkkosivustojen suorituskyky ja funktionaalisuus

Brändäys ja asiakaspalvelu
– yrityksen/brändin imago verkossa ja verkon ulkopuolella
– miten brändin imagoa voidan suojella ja kontrolloida digitaalisessa maailmassa
– digitaalinen asiakaspalvelu -> sosiaalinen asiakaspalvelu

MahonSaija13-p.jpg

Saija Mahon, toimitusjohtaja, Mahon Digital Marketing Oy
Saija on Mahon Digital Marketing Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja niin Englannissa kuin Suomessakin. Työskenneltyään useita vuosia muutamissa Lontoon suurimmista digitoimistoista, Saija päätti aloittaa oman yrityksensä. Mahon Digital perustettiin Englantiin Lontooseen vuonna 2010.
Tarkoituksena oli tarjota PK-yrityksille mahdollisuutta saada digitaalisen markkinoinnin huippuosaamista huokeaan hintaan. Sittemmin yritys on kasvanut merkittävästi niin Englannissa kuin kansainvälisestikin, ja palvelee asiakaskuntaansa globaalisti, pienyrityksistä suuriin, monikansallisiin yhtiöihin.
Mahon Digital laajensi toimintaansa maantieteellisesti 2012 Suomen Turkuun, jossa toinen toimistoista nyt sijaitsee. Saijan uusin hanke on myös valtaamassa alaa Suomesta, The Caviar Club. Yritys perustettiin vuonna 2013, ja rohkaisee yritysten aktiivista verkostoitumista.