Hinta on hyvä – musta tuntuu. Tunteiden vaikutus hinta-arvioon. Miten ostaja näkee hinnan ja reagoi hinnan muutoksiin?

Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä yritysten markkinointipäätöksistä. Jo pienellä hinnan muutoksella voi olla suuri merkitys yrityksen tulokseen. Perinteisesti yritykset miettivät hinnoittelupäätöksiä tehdessään kuluja ja tuotteen/palvelun arvoa. Sen lisäksi yritysten pitäisi ymmärtää miten asiakkaat muodostavat hintamielikuvan, miten hintoja prosessoidaan ja miten asiakkaat reagoivat eri hintapäätöksiin. Hinnoittelun psykologia keskittyy hinnoittelun tähän puoleen. Hinnoittelun psykologia laajentaa ja useissa tapauksissa myös kyseenalaistaa perinteiset hinnoittelustrategiat.

MARK Tehoaamun esiintyjä Outi Somervuori työskentelee kehitysjohtajana Designtutkimus Helsinki Oy:ssä ja tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteensa on hinnoittelu ja erityisesti hinnoittelun psykologinen näkökulma; miten ostajat arvioivat ja prosessoivat hintoja sekä se miten ostajat reagoivat hinnan muutoksiin. Outi on opiskellut ja tutkinut hinnoittelua Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa.

Aamukahvitarjoilu. Osallistujamäärä on rajattu.

Ilmoittautumiset viimeistään 25.9. mennessä!

Tilaisuuden järjestäjä on MARK Kustannus Oy/MARK Suomen Markkinointiliitto.