Strategisen markkinoinnin johtaminen vaatii terävää visiota ja samalla hyvää pelisilmää ympäristössä, jossa muutokset ovat suurempia kuin koskaan. Mikään osatekijä markkinoilla ei ole stabiili. Koska teknologia tarjoaa kuluttajille ja asiakasyrityksille mahdollisuuden tehdä jatkuvaa vertailua vaihtoehtojen välillä, vaaditaan markkinoivalta yritykseltä kykyä ottaa asemansa joka päivä. Markkinoinnin välinevalikoimassa hinta on entistä useammilla aloilla dynaaminen. Se elää kilpailutilanteen ja kysyntävaihteluiden mukaan. Ne hinnoittelumallit, jotka tuntuivat aiemmin mahdottomilta tai järjettömiltä, saattavat olla juuri oikeita tänä päivänä.

StratMark Idea on tiivis, ajankohtainen seminaari, joka järjestetään yhtenä osana MARKKINOINTIVIESTINNÄN VIIKKOA Wanhassa Satamassa. Seminaarissa tarkastellaan hintaa strategisen markkinoinnin kulmakivenä. Seminaarin sisältö koostuu akateemisesta tutkimustiedosta Suomessa ja maailmalla sekä käytännön esimerkeistä. Tilaisuus on suunnattu yritysten johdolle ja markkinoinnin ammattilaisille.

StratMark Idea seminaarin sisällön tuottavat yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun StratMark ry ja MARK Suomen Markkinointiliitto/MARK Kustannus Oy.

Koska dynaaminen hinnoittelu on pääroolissa, seminaarilippujen hinnoittelussa sovelletaan samaa ideaa radikaalisti. 
Seminaarin normaalihinta MARK:in jäsenille on 230 € + alv ja muille osallistujille 375 € + alv.
Nyt sinulla on mahdollisuus itse päättää, paljonko maksat pääsylipustasi.

Yritysjohdolle suunnattu StratMark-ohjelma on huipentunut tutkimustyön ohella StratMark-seminaareihin. Markkinointiammattilaisille suunnattu Ideapäivä vastaavasti on ollut aikansa kiintopiste vuoden markkinointitapahtumana. StratMark-seminaari ja Ideapäivä vietiin yhteen StratMark Idea -tapahtumaksi vuonna 2012.

 

  Ilmoittautuminen ja aamukahvi klo 8.00!  

 

Tervetuloa StratMark Ideaan!
• Petri Parvinen, myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
• Lauri Sipilä, toimitusjohtaja, MARK

 
  Uudet hinnoittelumenetelmät ja niiden myynti- ja tuottovaikutukset
Toimialojen murroksen keskiössä ovat uudet hinnoittelumenetelmät ja -periaatteet. Freemium-hinnoittelu, arvoperusteinen hinnoittelu ja osallistava hinnoittelu muuttavat toimialojen myynti- ja tuottologiikkaa, kun eurot kerätään yhä laajemmalta asiakasjoukolta samalla kun asiakasarvoa voi mitata uusilla entistä tarkemmilla menetelmillä. Valta hinnoittelussa siirtyy ostajalle, ja ne yritykset jotka vallasta eniten luopuvat, voivat olla suurimpia voittajia.

Essi Pöyry toimii tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen väitöskirjansa aiheena on kuluttajien vallan vaikutus yritysten tuottavuuteen.

 
  Hinta kilpailutekijänä lentoliikenteessä – esimerkkejä maailmalta ja case Finnair

Tomi Hänninen on Finnairin reittiliikenteen hinnoittelusta ja revenue managementista vastaava johtaja. Hänellä on 12 vuoden kokemus lentoyhtiön myynnin ja hinnoittelun johtotehtävistä Suomessa, Iso-Britanniassa ja Norjassa.
 
  The seven pricing myths that kill profits
Most executives unconsciously cling to a series of destructive pricing myths. First and foremost, probably, that costs are a reliable basis for setting prices. In this presentation we will learn how executives can drive profitability and customer satisfaction with a pricing strategy that, among others, builds solidly on understanding and increasing customer value.

Andreas Hinterhuber, Partner of Hinterhuber & Partners, visiting professor at USI Lugano, Switzerland and the University of Bilzano, Italy

 
  Tauko  
  Kaupan omien ja brändi -tuotteiden kysyntä
Miten ostajat reagoivat hinnan muutoksiin? Kuinka suuri alennuksen pitää olla, jotta ostajat reagoivat siihen? Perinteisesti ajatellaan, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hintoja laskettaessa kysyntä nousee. Uusin tutkimustieto kertoo paljon muutakin. Esityksessä käydään läpi miten ostajat reagoivat hinnan muutoksiin olivat ne sitten alennuksia tai hinnan korotuksia kun kyseessä on kaupan oma merkki tai vaihtoehtoisesti brändi-tuote.

Outi Somervuori on post-doc tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteensa on hinnoittelu ja erityisesti hinnoittelun psykologinen näkökulma; miten ostajat arvioivat ja prosessoivat hintoja sekä se miten ostajat reagoivat hinnan muutoksiin. Hän on opiskellut ja tutkinut hinnoittelua Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa.

 
 

Hinnoittelun merkitys toimialamurroksessa
Perinteinen media hiipuu, kiivas etsintä uudelle liikevaihdolle on käynnissä. Miten hinnoittelulla viodaan ohjata median kulutusta? Case Summa, Talentum.

Aarne Aktan on Talentumin toimitusjohtaja. Hän on suomalaisen internet-teknologian pioneereja, jolla on vankka omakohtainen kokemus it-yrityksen kasvattavamisesta sekä orgaanisesti että yritysostoilla Eurooppalaiseksi menestystarinaksi.

 
  • • Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään.  
  H U O M!
Pääset osallistumaan StratMark Idea –tilaisuuden ilmoittautumisella myös 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN VIIKKO
–tapahtuman ohjelmaan, jonka järjestävät yhteistyössä
MTL ja Wanha Satama.
Katso lisää osoitteesta www.markkinointiviestinnanviikko.fi