Tervetuloa mukaan MARK hinnoitteluryhmään

MARK hinnoitteluryhmä tekee pro bono -työtä paremman hinnoittelun ja markkinoinnin edistämiseksi eri hyväntekeväisyyskohteille. Ryhmä on juuri aloittamassa uutta projektia ja hakee nyt mukaansa uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan pro bono -työn kautta sekä kasvattamaan omaa verkostoaan. Vaikka pääfokus on hinnoittelussa, käsiteltävät aiheet kattavat monipuolisesti myös muita markkinoinnin alueita.

Case-kohteena ”Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenhinnoittelu”

Uusi pro bono -kohteemme on Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS). PSS ry tekee konkreettista ympäristöhuoltotyötä saaristossa, rannoilla ja järvillä. Yhdistys rakentaa ja huoltaa jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestää roskien erilliskeräyksiä. Järjestö tekee erittäin tärkeää ja ajankohtaista työtä vesistöjemme siisteyden puolesta.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n tavoitteena on uudistaa jäsenhinnoitteluaan ja MARK hinnoitteluryhmä lähtee tukemaan heitä tässä hankkeessa.

Projekti pitää sisällään mm.

  • potentiaalisten jäsenten segmentointia
  • kohdesegmenttien valinnan
  • hinnoittelumallin valinnan
  • sopivan hintatason määrittelyn
  • suunnitelman siitä mitä hinta sisältää

Esimerkkejä MARK hinnoitteluryhmän aiemmista projekteista:

Case Taitoluisteluliitto
Autoimme Taitoluisteluliittoa hinnoittelemaan MM-kisojen liput niin, että halli oli täynnä tyytyväisiä katsojia ja kisoista saatiin hyvä taloudellinen tulos, jolla tuetaan lasten ja nuorten urheilua.

Case Invalidiliitto
Invalidiliiton avustajakoiraprojekti lähti käyntiin sillä, että selvitimme, miten yritykset tekevät sponsorointia Suomessa ja profiloimme sponsoroivia yrityksiä. Projektin lopputuloksena ryhmä on tehnyt Invalidiliitolle ehdotuksen siitä, millaisia sponsorointipaketteja Invalidiliitto voisi lähteä tarjoamaan, mitä eri sponsoripaketit sisältäisivät ja miten ne kannattaisi hinnoitella.

Lisätiedot
Outi Somervuori, MARK hinnoitteluryhmän puheenjohtaja
outi.somervuori(at)priceprofiler.fi

Tapaaminen tiistaina 14.1.2020 klo 16.30

Hinnoitteluryhmä kokoontuu MARKin toimistolla Helsingissä ti 14.1.2020 klo 16.30 – 18.30, osoite Fabianinkatu 4 B, 4 krs.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 13.1. Lämpimästi tervetuloa!