Kokouksessa mm. hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna, vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit ehkä antavat aihetta.

Tervetuloa!