Hinnoitteluklinikka – tuotteiden ja palveluiden kehitys hinnoittelun näkökulmasta.

Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä yritysten markkinointipäätöksistä. Jo pienellä hinnan muutoksella on suuri merkitys yrityksen tulokseen. Hinnoittelu ei ole pelkästään sopivan hintatason määrittämistä vaan siihen kuluu yhtä suurena osana valinta sen suhteen, mitä palveluita/tuotteita maksettavalla hinnalla saadaan ja ansaintamallin valinta. Esim. tuodaanko tarjolle perustuote edullista hintaa hakeville, erikoistuote tai premium-tuote laatua haluaville.

Erilaisia ansaintamalleja ovat esim. perinteinen hinta per tuote -malli, kuukausihinnoittelu, freemium tai dynaaminen -hinnoittelu. Jotta näitä päätöksiä voidaan tehdä menestyksekkäästi, pitää ymmärtää ostajan motiiveja, tarpeita ja maksuhalukkuutta. Hinnoittelun psykologia tarjoaa ostajan ymmärtämiseen perustuvaa tietoa ja työkaluja tehdä menestyksekkäitä hinnoittelupäätöksiä.

Klinikan vetää Outi Somervuori, Designtutkimus Helsinki Oy, Hinnoittelun tutkija ja kouluttaja – fokus hinnoittelun psykologiassa.

Outi Somervuori, KTT, on hinnoittelun tutkija, kouluttaja, puhuja ja kirjoittaja. Tällä hetkellä hän on töissä Designtutkimus Helsingissä, joka on erikoistunut hinnoittelua ja tuotekehitystä tukevan tiedon tutkimiseen. Outilla on asiakkaita niin B2B ja B2C yrityksissä eri toimialoilta kuten media, retail, SaaS, FMCG jne. Outi on tutkinut hinnoittelua Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa. Hänen fokus on hinnoittelun psykologiassa, eli siinä miten ostajat näkevät hinnat, muodostavat hintamielikuvat, prosessoivat hintoja ja reagoivat hinnan muutoksiin.

Klinikka sopii hyvin B2B ja B2C yritysten markkinoinnista, hinnoittelusta, tuotekonseptoinnista ja -kehityksestä, myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaaville tai näitä alueita kehittäville asiantuntijoille.

  • Aika: ti 14.5.2019 klo 14.30-16.30
  • Paikka: Fabianinkatu 4 B, 00130 Helsinki

Klinikka on tarkoitettu MARKin jäsenille ja se on maksuton. Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jäsen, ilmoittaudu tästä

Haluatko mukaan tähän tapahtumaan, liity jäseneksi!