Tule hakemaan tiivis päivitys siihen, mitä markkinoinnin kentässä on nyt meneillään. Seminaari tarjoaa hyödyllisen koosteen siitä viimeisimmästä tiedosta, joka jokaisella markkinointialan ammattilaisella tulee olla hallussaan.

Myyntikö ylös mobiilin avulla? Mitä uutta verkkokaupalla on tarjota tällä hetkellä? Yhä useammissa johtoryhmissä pohditaan sitä, miten noustaan asiakkaan arvoketjussa entistä ylemmäksi kohti asiakkuus- ja arvojohtamista. Millainen on B2B yrityksen matka arvojohtajaksi? Palvelumuotoilu on noussut merkittävään rooliin yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa. Onko palvelumuotoilu vain ohimenevää trendipuuhastelua vai keinoja kaupalliseen menestykseen? Entä miltä näyttää B2B yrityksen markkinointi vuonna 2015?

Markkinoinnin ajankohtaisseminaari antaa hyviä nyrkkisääntöjä menestykseen tämän päivän markkinoilla. Tule hakemaan itsellesi eväät muutokseen – ei vain siinä mukana pysymiseen, vaan sen tekemiseen. Kommentaattorina seminaarissa on BrandWorxx Oy:n toimitusjohtaja Jari Taipale.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tilaisuuden avaus – Lauri Sipilä, toimitusjohtaja, MARK 
9.10 Asiakastiedon älykäs hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä. Case Raviklubi (Fintoto)
– Fintoto tarjoaa yksittäisille raviradoille asiakkuuksien keräämisen, ymmärtämisen ja käyttämisen ratkaisun keskitetysti. Rata saa käyttöönsä modernit kanta-asiakkuus- ja viestintäratkaisut pohjautuen Intellipocketin patentoituun teknologiaan, jonka avulla rata rakentaa itselleen oman median ja markkinointirekisterin. Raviklubin sovelluksessa on ravipäivänä tarjolla totoamiseen liittyvää sisältöä, jota ei ole saatavilla missään muussa kanavassa.
Markus Grannenfelt, toimitusjohtaja, Intellipocket Oy
Olli Saarinen, Fonecta Enterprise Solutions
9.45 Kaikkikanavaisuuden tuomat haasteet
– Asiakaskohtaamisen muutos (Ostamisen muutos)
– Kaikkikanavaisuus (Omni-channel)
– Esimerkkejä maailmalta
Antti Tanaka, Senior Consult
Sales Energy Consulting SEC Oy

10.20 Rekisteröi tavaramerkit ajoissa
– Tavaramerkki – tuotteen tai palvelun graafinen tunnus, tuotemerkki – on usein yrityksen arvokkain
aineeton omaisuus, jonka arvo oikein käytettynä kasvaa. Nopein ja varmin tapa varmistaa yksinoikeus
tavaramerkkiin on rekisteröidä se ajoissa. Ei ole olemassa brändiä ilman tavaramerkkiä. Jos oikeutta
tavaramerkkiin ei ole, tai se menetetään, myös brändi menee samalla alta.
Tuulimarja Myllymäki, yksikönpäällikkö, neuvontalakimies, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Olli Ilmarinen, kehitysasiantuntija, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

10.55 B2B yrityksen matka arvojohtajaksi
– Yhä useammassa johtoryhmässä pohditaan sitä, miten noustaan asiakkaan arvoketjussa entistä ylemmäksi kohti asiakkuus- ja arvojohtamista. Arvojohtajaksi nouseminen vaatii perinteisestä tuotteiden ja palveluiden tuotantorakenteisiin perustuvasta asiakassegmentoinnista irtautumista. Puheenvuorossa käydään läpi miten muutos tehdään, mitä se vaatii ja miten suomalainen menestyvä B2B yritys on sen tehnyt.
Katri Tanni, toimitusjohtaja, Differo Oy
11.30 L o u n a s
12.15 Paljon melua palvelumuotoilusta – ohimenevää trendipuuhastelua vai keinoja kaupalliseen menestykseen?
– Palvelumuotoilu on noussut muutamassa vuodessa merkittävään rooliin yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden etsiessä keinoja selviytyä markkinoiden rajusta murroksesta. Digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja markkinoiden globalisoituminen ovat muuttaneet kilpailutilannetta olennaisesti ja asiakaskokemuksen merkitys on noussut keskeiseksi kilpailutekijäksi. Kuinka rakentaa brändiä ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille jokaisessa kohtaamisessa – tapahtuipa se fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä, ostetussa tai ansaitussa mediassa, mainonnan tai käyttäjäkokemuksen kehittämisen keinoin. Mitä keinoja palvelumuotoilu voi tuoda matkalla parempaan asiakaskokemukseen? Onko se pelkkää buranaa vai parannuskeino pysyvästi paremman kilpailuedun luomiseen?
Jari Danielsson, toimitusjohtaja, partner, Kuudes kerros
12.50 B2B-yrityksen markkinointi 2015
– Miltä näyttää B2B-yrityksen markkinointi vuonna 2015? Vieläkö messut pitävät pintansa ja mikä on digin rooli? Ja miten markkinoinnin automaatioon kannattaisi suhtautua?
Saskia Salomaa, markkinointijohtaja, SC5 Online Oy
14.00 Tilaisuus päättyy