MARK kevätkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
* hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2017
* vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös
* päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit ehkä antavat aihetta.

Tervetuloa!