MARK Klinikka – Asiakasarvo

Asiakaskeskeisen yrityksen toimintaa ohjaa asiakaskeskeinen strategia, jonka ytimen muodostaa yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta syntyvä, asiakkaan kokema arvo, asiakasarvo. Asiakkaan kokeman arvon tyyppejä ovat mm. taloudellinen arvo, toiminnallinen arvo, tunnearvo ja yhä merkittävämmäksi nouseva ns. symbolinen arvo kuten vastuullisuus.

Asiakasarvo on luonteeltaan dynaaminen. Asiakkaat odottavat, että yritykset pystyvät ennakoimaan heidän muuttuvia tarpeitaan ja tarjoamaan uusia innostavia ratkaisuja proaktiivisesti. Tällä on vahva yhteys tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen. Asiakkaan tuotteesta tai palvelusta kokema arvo ei läheskään aina kuitenkaan takaa, että sitä tarjoavalla yrityksellä olisi kilpailuetu muihin tarjoajiin verrattuna. Miten sitä luodaan? Kuka tai ketkä teidän yrityksessänne ymmärtävät syvällisesti asiakasarvoa ja toimivat asiakkaan asianajajina johtoryhmässä?

Klinikan vetää Balentorin Senior Business Consultant & Certified Business Coach Tarja Lähdemäki.

Tarja Lähdemäellä on reilun 20 vuoden kokemus asiakaskeskeisen liiketoiminnan edistämisestä markkinointi- ja myyntitehtävissä konsulttina sekä strategisella että kädet savessa-tasolla. Hän on toiminut digitaalisen palvelumuotoilun parissa asiakkuusjohtajana ja tuntee myös digitalisoitumisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet asiakasarvon kehittämiselle. Tällä hetkellä Tarja työskentelee Balentorilla, joka on menestynyt yritysten strategisen muutoksen ja toimeenpanon kumppanina jo vuodesta 1993.

  • Aika: ma 18.3.2019 klo 14.00 – 16.00
  • Paikka: Fabianinkatu 4 B, 00130 Helsinki

Tule keskustelemaan aiheesta Tarjan ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa!

Klinikka on tarkoitettu MARKin jäsenille ja se on maksuton. Mukaan mahtuu kymmenen osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jäsen, ilmoittaudu tästä

Haluatko mukaan tähän tapahtumaan, liity jäseneksi!