Syyskokouksessa mm. vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle, vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle, valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja sekä valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet.