MARK syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
– Vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle 2017
– Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle 2017
– Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja
– Esitetään, että MARK:in hallitukselle myönnetään valtuudet Nordea Capital (61806/6016796) -kapitalisaatiosijoituksen realisoimiseksi tarvittaessa ja sijoitettavaksi osittain tuottavampiin kohteisiin ja osittain lainojen lyhentämiseen.
– Valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet. Nykyisestä hallituksesta ovat erovuorossa Rami Meling ja Hans Björkendahl.

Kokoukseen tulijoita pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!