MARK syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

– vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle 2016
– vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle 2016
– valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja sekä
– valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet. Hallituksesta ovat erovuorossa Jaana Vuori ja Jaakko Aspara.

Kokoukseen tulijoita pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!