MARK syyskokouksessa käsitellään:
– Vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle 2018
– Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2018
– Vahvistetaan liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle 2018
– Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja
– Valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet kaudelle 2018-2020
– Päätetään MARK Suomen Markkinontiliitto ry:n omistaman huoneiston Fabianinkatu 4 B 14 (118m2) jatkotoimista vuokralaisen irtisanoutuessa.
– Muut mahdolliset asiat

Kokoukseen tulijoita pyydetään ilmoittautumaan etukäteen – perjantaihin 24.11. mennessä – osoitteeseen info@mark.fi 

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!