Näkyvätkö yrityksesi arvot ja uniikki merkitys markkinointiviestinnässäsi? TNS Gallupin ”yritysten maine ja vastuullisuus” -tutkimuksen perusteella on selvää, että vastuullisuus rakentaa omalta osaltaan yrityksen mainetta. Vahva maine puolestaan tukee nykyisiä asiakassuhteita ja madaltaa asiakkaiden kynnystä kokeilla myös yrityksen uusia tuotteita sekä tasoittaa tietä uusille asiakkaille.

Nykypäivänä yrityksiltä odotetaan siis aktiivista roolia yhteiskunnan kehittämisessä. Merkityksellisyyden näkökulmasta kuluttajia puhuttelevat eniten päämäärät, jotkapainottavat puhtautta, turvallisuutta, ympäristönäkökohtia ja kestävää kehitystä. Samoin toiminnan läpinäkyvyys ja avoin dialogi eri sidosryhmien kanssa näyttelevät yhä tärkeämpää roolia yrityksen maineen rakentamisessa.

Esiintyjinä MARK Aamuteemassa ovat Paula Fontell ja Anne Raudaskoski.

Paula Fontell on toinen Ethican perustajista. Paulalla on pitkä tausta yritysvastuun ja vastuuviestinnän parista Nokialta ja Nokia Siemens Networksistä. Hän on kirjoittanut yritysvastuuraportteja, vastannut sosiaalisen vastuun viestinnästä sidosryhmille ja asiakkaille, ja rakentanut työnantajabrändiä. Kun puhutaan vastuullisuudesta osana viestintää ja yrityskuvaa, Paula tietää mikä toimii ja mikä ei.

Anne Raudaskoski on toiminut yritysvastuupäällikkönä Lontoossa Westminsterin yliopistossa vastaten koko yliopiston vastuullisuusohjelman kehittämisestä. iso-Britannian yritysvastuun uusimmat tuulet ja kiinnostavimmat brändäysesimerkit on sittemmin hyödynnetty Ethican palvelutarjontaa kehitettäessä. Anne on blogannut vastuullisuudesta suomeksi ja englanniksi jo vuosia ja hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisesti osana Ethican viestintää.

Ethica on strategisen yritysvastuun kehittämis- ja koulutusyritys, joka tuo kestävän kehityksen liiketoiminnan ytimeen. Ethican Design 4 Sustainability (D4S) on lähestymistapa, joka mahdollistaa vastuullisuuden kehittämisen vahvasti strategian ja tuote/palvelukehityksen näkökulmasta.

MARK Aamuteema -tilaisuudet ovat maksuttomia MARK:in jäsenille mutta edellyttävät ilmoittautumista etukäteen. Osallistujamäärä on rajattu. Aamukahvitarjoilu.