Markkinointia ja erityisesti mainontaa pidetään kansan syvien rivien parissa usein kaiken pahan alkuna ja juurena. Tämä ajatusmalli on tietenkin hyvin kaukana aidosti markkinoinnin ytimessä olevasta asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtämisestä ja lisäarvon tuottamisesta.

Markkinoinnilla on rooleja, joissa se auttaa hyvin suoraankin parantamaan yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Samanaikaisesti kuluttajat myös välittävät liiketoiminnan vastuullisuudesta aiempaa enemmän, vaikka primäärikriteeri vastuullisuus onkin vain muutamille segmenteille.

Tanskalainen Thomas Kolster edistää Goodvertising-liikkeessään ajatusta markkinoinnin hyvästä tulevaisuudesta ja mainonnasta ihmisille merkityksellisenä viestintänä. Hän haluaa herätellä alaa huomaamaan käynnissä olevan muutoksen ja olemaan osa sitä. Sen saavuttamiseksi pitää kuitenkin päästä muotisanojen taakse ja luoda niistä aitoa arvoa. Goodvertising antaa tähän käytännön neuvoja ja esimerkkejä. Se on esimerkiksi nostanut esille Ålandsbankenin Itämeri-maksukorttia kansainvälisesti.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto tuo Mr. Goodvertising Thomas Kolsterin puhumaan Suomeen ti 27.3. osana maksutonta Aamuharppaus-tapahtumasarjaansa.

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus – hyvä elämä, jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa. Käytännössä Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja ja tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu.