Hanna Salminen väitteli viime joulukuussa Helsingin yliopistossa aiheesta ”Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi”.

Tule mukaan kuulemaan ydinkohdat käytännönläheisestä väitöskirjasta ja keskustelemaan sen tuloksista. Minkälaisia käsityksiä MARKkilaisilla oli siitä, minkälaista osaamista viestinnän ammattilainen tarvitsee? Miten muut vastaajaryhmät (viestintä ja hr-väki, ylin johto ja toimittajat) kiteyttivät omat näkemyksensä? Miten tutkimuksen tuloksia voi soveltaa markkinoinnin ammattilaisten kohdalla?

Väitöskirjan kirjoittaja Hanna Salminen on ollut yli 10 vuotta MARK:in jäsen. Tällä hetkellä Hanna on itsenäinen viestinnän valmentaja ja coach. Aiemmin hän on mm. kehittänyt yli 10 vuotta asiantuntijaorganisaation palveluliiketoimintaa.

Väitöskirjaa on ladattu verkosta tähän mennessä lähes 800 kertaa, käy hakemassa oma kappaleesi osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136508

Aamukahvitarjoilu.

Tilaisuus on maksuton MARK:in jäsenille mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen.
Osallistujamäärä on rajattu.

 TERVETULOA!