Mitä kansainvälistyvän yrityksen tulee tietää teollisoikeuksista?
Miten aineettomat oikeudet liittyvät markkinointiin?
Mitä aineettomista oikeuksista pitää tietää, jotta tuotteista tai palveluista saadaan luotua brändi, jota markkinoimalla yritys saa parhaan mahdollisen tuoton?
Hyvällä IPR-strategialla ja riittävällä suojauksella yritys voi turvata brändiin, tuotekehitykseen tai muotoiluun liittyviä investointejaan.

Webinaarissa esitellään teollisoikeuksista keskeisimmät; patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeus. Kuullaan myös, mitkä ovat aineettoman omaisuuden suojaamisen pahimmat sudenkuopat
ja miten esimerkiksi digitalisaatio on muuttanut pelikenttää.
Useat tutkimukset osoittavat, että immateriaalioikeuksiin (patentit, tavaramerkit jne.) panostavat yritykset menestyvät markkinoilla muita yrityksiä paremmin.

Webinaarin kouluttajina toimivat asianajajat Petteri Häkkänen ja Markku Varhela, Eversheds Asianajotoimisto Oy.

MARK jäsenetu – osallistu koulutukseen jäsenhinnalla!
MARKin henkilöjäsenille on neuvoteltu oma jäsenetu – voit osallistua koulutukseen jäsenhinnalla. Muista merkitä ilmoittautumislomakkeessa kohta ”MARK jäsen”. 
Tilaisuuden järjestää Mainostajien Liitto.