Olen syksyn aikana saanut sukeltaa syvälle MARKin maailmaan, tutustunut sisarliittoihin ja -järjestöihin, yhteistyökumppaneihin ja -yrityksiin, markkinoinnin tekijöihin erilaisissa yrityksissä. Kaikista lähteistä nousee vahvasti viesti muutoksesta, murroksesta, oikeastaan koko markkinoinnin uudelleen määrittelystä. Moni on viimeisten viikkojen aikana tapaamisissamme miettinyt, mitä markkinointi oikeastaan tänä päivänä on. Hienoja keskusteluja ja usein uusia oivalluksia pöydän molemmin puolin. Markkinoinnin osaamista ja ymmärrystä tulee selkeästi lisätä sekä tietoisuutta sen vaikutusmahdollisuuksista yritysten kaupalliseen menestymiseen. Vaaditaan uudenlaista yhteistyötä menestyäksemme sekä yksilöinä että yrityksinä. 

Markkinoinnin kentällä tunnutaan kaipaavan ennen kaikkea konkreettisia neuvoja arkeen, case-esimerkkejä suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, lisätietoa digitalisaation, teknologian ja robotiikan mahdollisuuksista, vinkkejä itsensä johtamiseen ja inspiraatiota uusien näkökulmien ja rohkeuden löytymiseen. Tätä samaa sanomaa saimme myös syksyn jäsenkyselystä. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

Perusteellisen perehtymisen ja tiedonkeruun jälkeen on aika ryhtyä tekoihin. Kaiken saamamme palautteen ja keskustelujen pohjalta uudistamme MARKin brändiä niin visuaalisesti kuin viestinnällisestikin. Pala palalta luomme uusia jäsenpalveluita, uudistamme mark.fi -sivuston ja konseptoimme tekemistämme niin, että jäsenedut ovat paremmin valtakunnallisesti saatavilla. Se, mikä on toiminut, pidetään yllä myös tulevina vuosina. Ensi vuonna haemme voimakasta jäsenmäärän kasvua ja kampanjoimmekin siksi valtakunnallisesti koko vuoden.  

Maanantain syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Tuntuu hyvältä päästä laittamaan kädet saveen. Tammikuuta kohti matkatessa alkaa rakentua uusi MARK ja työ jatkuu varmasti tästä eteenpäin. Koska teemme tätä työtä teidän jäsenten ammatillisen kasvun ja kehittymisen eteen, toivon, että yhteydenotto- ja palautekynnys minuun ja Pirjoon on matala. Tehdään tästä yhdessä hieno matka!

Sanna

PS. Toimisto on kokenut jo pienen uudistuksen – tulkaa käymään jos pyöritte Fabianinkadun nurkilla!