Markkinoinnin ammattilaisen rooli on tänä päivänä kovin monimuotoinen. Sama koskee varmasti montaa muutakin liike-elämän osa-aluetta, mutta markkinointi on varmasti yksi eniten murroksissa oleva toimintakenttä. Jos ajatellaan mitä markkinoinnin saralla on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana ja sitä edeltävän 20 vuoden aikana, niin kehitys on ollut hurja.

Ei riitä, että mietitään vuodeksi kattoteema ja sen ympärille muutama kampanja, vaan markkinointi on kääntynyt elimelliseksi osaksi myyntiä, tuotekehitystä, viestintää, ja se kumpuaa  vahvasti omasta sisällöntuotannosta ja vuorovaikutteisuudesta asiakkaiden kanssa. Enää yksittäiset trp:t ja cpc:t eivät kerro kovinkaan paljon markkinoinnin onnistumisesta, vaan mittaristot muuttuvat ja kehittyvät myös vauhdikkaasti.

Markkinoinnin ammattilaisen pitäisi olla IT-nörtti, luova visualisti, kekseliäs sanaseppo, kaavansa osaava excel-guru, data-analyytikko ja suvereeni asiakaskommunikoija samassa paketissa. Melko heviä. Epäilenpä, ettei kovin montaa markkinointipäällikköä tai markkinointiviestinnän toimistoa löydy, jossa kaikki osa-alueet olisi hallussa. Eikä mielestäni ole tarpeenkaan.

Siksi meidän markkinoinnin ammattilaisten tulisi verkostoitua mahdollisimman laajasti. Yksittäisen toimijan on mahdoton hallita kaikkea, joten etsitään mieluummin oikeat kumppanit, joiden kanssa asiat saadaan luonnistumaan. Jos oman aikansa käyttää pyrkiäkseen oppimaan kaiken mahdollisen, niin luulenpa lopputuloksen johtavan siihen, ettei oikein tiedä mistään mitään.

Jotta me markkinoinnin parissa työskentelevät saamme äänemme kuuluviin myös niihin kuuluisiin kulmahuoneisiin ja yhtä lailla myös jokaisen yksittäisen työntekijän arkeen, niin alan toimijoiden tulee mielestäni tiivistää yhteistyötä ja löytää oikeat yhteistyökumppanit eri osa-alueisiin. Välillä saatetaan olla kilpailijoita, mutta toisaalla partnereita. Toimivan yhteistyön perusta on tietenkin luottamus. Sen rakentaminen on yksi avaintekijöitä myös loppuasiakkaan näkökulmasta parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Loppuasiakasta saadaan palveltua parhaiten, kun voimme tarjota oikeanlaisen kombon asiakastarpeeseen ja kukin taho voi keskittyä omaan erityisosaamiseensa. Suurin arvo asiakkaalle saadaan tuotettua, jos pystymme ohjaamaan asiakasta oikean ratkaisun suuntaan, kaikkia yksittäisiä ongelmia ei tarvitse osatakaan ratkaista yksin. Jos joku niin väittää, niin valehtelee.

Meillä on tehokkaita tuotantotaloja, loistavia sisällöntuottajia, hienoja some-tieteilijöitä, luovia suunnittelijoita, mittaamisen mestareita ja näitä yhdistelemällä löydämme varmasti parhaat lopputulokset toimivalle markkinoinnille.

Suomessa on juuri valmistunut laaja selvitys markkinointi-investointien vaikutuksesta Suomen kasvuun ja menestykseen. Suomalaisissa yrityksissä markkinointi nähdään mainontaa ja viestintää toteuttavana tukitoimintona, eikä yrityksen ydinprosesseissa: tuotekehityksessä, asiakassuhde-johtamisessa ja kysyntä-tuotantoketjun johtamisessa – kuten kuuluisi. Nostetaan markkinointi nyt sille kuuluvaan asemaan! Luomalla tiiviin verkoston osoitamme omalta osaltamme olevamme tosissamme markkinoinnin arvostuksen nostamisen kanssa, jotta kukin tekijä voi keskittyä olemaan omassa lestissään paras.