Markkinointiliitto järjestää yhdessä Helsingin Ekonomit ry:n kanssa ensimmäistä kertaa valmennuksen, joka on tarkoitettu johtoryhmässä juuri aloittaneille ja erityisesti sinne tähtääville markkinoinnin ammattilaisille. Valmentajina ovat Suomen yrityselämän konkarit Timo Ritakallio, Anne Korkiakoski, Risto Walden, Mika Hyötyläinen sekä Elsa Ervasti. Valmentajien esittelyt

Miksi markkinoinnin tulisi olla edustettuna johtoryhmässä ja mitä osaamista se silloin edellyttää?

”Markkinoinnin tehtävä yrityksessä on auttaa yritystä strategian jalkauttamisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa ja rakentaa niin pitkällä tähtäyksellä kuin lyhyelläkin kannattavaa kasvua. Jotta tässä tehtävässä onnistuu, pitää markkinoinnissa ymmärtää myös yrityksen tuloslaskelman dynamiikkaa ja sitä, miten siihen vaikutetaan”, kuvailee Ritva Laine Helsingin Ekonomit ry:n Markkinointiekonomeista. Hän on myös uuden valmennusohjelman vastuuvalmentaja ja idean äiti.

Kasvua markkinoinnilla

”Helsingin Ekonomit on ekonomiosaajien verkosto, joka mahdollistaa jäsentensä osaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen kollegoiden kanssa. Hienoa, että pääsemme nyt luomaan jäsenille verkostoitumisen ja menestymisen mahdollisuuksia myös yhdessä Markkinointiliiton kanssa. Tavoite on koota markkinoinnin ammattilaiset yhteen ja valmentaa heitä huippukouluttajien opeilla kohti johtoryhmiä”, kertoo Helsingin ekonomien toiminnanjohtaja Marjaana Töyli.

”Kun ehdotus yhteistyöstä tuli, tartuimme siihen heti”, kertoo Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio. ”On tärkeää saada yritysten johtoryhmiin markkinoinnin osaamista, jotta markkinoinnin koko potentiaali tulee yrityksen kasvun mahdollistajaksi.”

Valmennuksen kummina toimii Markkinoinnin edistämiskeskus Makes ry

”Haluamme lisää markkinointiammattilaisia yritysten johtoryhmiin ja hallituksiin. Haluamme lisätä yritysjohdon tietoisuutta ja ymmärrystä markkinoinnista ja sen vaikutuksista yrityksen menestykseen. Haluamme tukea ja kehittää markkinointiammattilaisia siinä työssä, jota yritysten johtoryhmissä ja hallituksissa tehdään”, summaa Makesin hallituksen puheenjohtaja Anne Korkiakoski.

Valmennus alkaa syyskuussa 2019

Johtoryhmätyöskentelyn perusteet -valmennus alkaa syyskuussa 2019 ja se käsittää neljä valmennusaamua kotitehtävineen päättyen maaliskuussa 2020. Valmennus on tarkoitettu Helsingin Ekonomien ja Markkinointiliiton jäsenille.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!