Ostamisen murros ja digitaaliset kanavat muovaavat vahvasti kuluttajien ostamista. Verkko-ostaminen on ollut jatkuvassa kasvussa sekä Suomessa että globaalisti. Digitalisaation alueella Suomi on monilla alueilla eturivin toimija, verkkokaupan alueella tilanne on haasteellisempi. Jopa 80% suomalaisista verkkokaupoista toimii vain Suomen markkinoilla eikä esimerkiksi kaupalla ole kuin suomenkieliset sivustot. Toisaalta jopa yli 60 % joidenkin tuoteryhmien suomalaisten tekemistä ostoksista tapahtuu ulkomaisista verkkokaupoista. Haaste on siis sekä kansantaloudellinen että yrityskohtainen. Ammattikorkeakoulut voivat omalta osaltaan olla kehittämässä yhdessä verkkokauppayrittäjien kanssa kansainvälistymiseen liittyviä toimintamalleja.

Soveltavaa tutkimusta ja käytännönläheisiä projekteja

Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheistä opetusta sekä oppimiseen ja kehittämiseen linkittyviä tutkimushankkeita ja projekteja joista hyötyvät sekä opiskelijat että yritykset. Haaga-Heliassa on meneillään eComLab-hanke, jossa autetaan pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymispyrkimyksiä. Kohdemarkkinoina ovat EU –alueen lisäksi erityisesti Japani ja Venäjä. Japanissa Suomen maakuva on erinomainen ja suomalaisuus jo sinällään tuo kilpailuetua. Venäjän verkko-ostamisen kasvuluvut ovat huomattavasti Suomea suuremmat ja markkinoilta löytyy ostovoimaisia asiakaskohderyhmiä. Molempiin näihin maihin voidaan tehdä cross-boarder kauppaa, jolloin siis tuote lähtee Suomesta suhteellisen pienellä lokalisaatiolla. Hankkeessa olemme hyödyntäneet yhteistyökumppaniemme valmiita markkinapaikkaratkaisuja kansainvälistymisessä

Ammattikorkeakoulut voivat tukea verkkokauppojen kansainvälistymisprosesseja usealla tavalla. Haaga-Helia.lla on tutkinto-opiskelijoita yli 70 eri kansallisuuksista ja eComLab -hankkeen toteuttamiseen ovat osallistuneet Haaga-Helian japanilaisia opiskelijoita. Heidän osallistumisensa ansiosta hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat saaneet käytännön markkinatietämystä kohdealueelta ja ovat voineet myös testata tuotteiden asiakaspalautetta ja kysyntää markkinoilla. Olemme myös hyödyntäneet Haaga-Helian erittäin laajaa kansainvälistä korkeakouluverkostoa hankkeessa. Esimerkiksi Pietarin valtion yliopisto on osallistunut aktiivisesti Venäjällä tapahtuvien analyysien ja testausten laatimiseen. Japanin osalta hankkeeseen on osallistunut Haaga-Helian japanilaisia tutkinto-opiskelijoita.  Markkina-analyyseihin tuovat vielä syvyyttä Tokion Toyo.n yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat jotka syventävät jo tehtyjä verkkokauppa suunnitelmia. Johtuen yliopiston opiskelijaryhmän kansainvälisestä rakenteesta, saimme ”kaupanpäälle” vielä arviot suomalaisten tuotteiden sopivuudesta Taiwan.in ja Indonesian markkinoille.

Asiakas keskiössä globaaleilla markkinoilla

Yhdysvaltojen suurin vähittäiskaupan ja verkkoliiketoiminnan tapahtuma IRCE 2018 pidettiin kesäkuun alussa Chicagossa. Alustuksissa korostettiin kysynnän analyysin ja asiakaslähtöisen toimintamallin merkitystä. Kysyntälähtöisen tuotetarjooman pitää olla kunnossa jonka jälkeen markkinointi voi tarjota tarvittavan boostin myynnin aikaansaamiseksi. Huomiota kiinnitettiin myös koko verkkoliiketoiminnan rakenteiden muutoksiin, markkinapaikat kuten Amazon, ovat lisänneet markkinaosuuttaan huomattavasti useilla markkinoilla. Tällä kehityssuunnalla on merkitystä kanavavalinnan lisäksi myös asiakaskäyttäytymiseen ostopolun eri vaiheissa. Asiakkaan on mahdollista hakea tuotetietoja tai –ideoita usein suoraan markkinapaikalta eikä hakukoneesta.

Ammattikorkeakoulut voivat tarjota verkkokauppayrittäjille ja –yrityksille käytännönläheistä tukea kansainvälistymisen eri osa-alueilla. Toimintamalleja on useita; opintoihin kuuluvaa pakollista työharjoittelua voidaan kytkeä verkkokauppojen kehittämiseen. Myös teemaan liittyvät opinnäytetyöt tai erillisprojektit ovat mahdollisia. Kansainvälisten opiskelijoiden käyttö projekteissa tuo jo lähtökohtaisesti paikallisen asiakas- ja kulttuuriymmärryksen mukaan projekteihin. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki: yritykset, korkeakoulu sekä opiskelijat.

Marko Mäki on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja ja eComLab –hankkeen tutkija. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja, jossa opiskelee yli 11.000 opiskelijaa.