Menestyminen työelämässä nykypäivänä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uuden opettelemista. MARK haluaakin kannustaa markkinoinnillisen osaamisen kasvattamista ja esittelee hyväksi todettuja koulutuksia jäsenilleen. Haastattelimme aiheeseen liittyen Ammattimarkkinoijakurssin käynyttä Olo Group Oy:n Maria Stenbergiä, ja kysyimme muun muassa mikä Ammattimarkkinoijakurssissa oli parasta.

Mikä sai innostumaan lähtemään kurssille mukaan?
En tiennyt kurssista aikaisemmin mitään, mutta silloinen esimieheni suositteli kurssia minulle, kun aloitin markkinoinnista vastaamisen yrityksessä. Minulla oli tuolloin kokemusta markkinoinnista hyvin vähän, joten kaikki oppi mitä sain, oli todella tarpeellista ja lähdin erittäin mielelläni kurssille mukaan.

Oletko aikaisemmin osallistunut samantyylisiin markkinointikoulutuksiin? Oliko tässä jotain erilaista ja uutta?
En ole aikaisemmin ollut ihan näin pitkäjaksoisissa markkinointikoulutuksissa, mutta olen käynyt erilaisia yhden päivän kestoisia kursseja siellä sun täällä. Totta kai ammattikorkeakoulussa olen käynyt pidemmän markkinointikurssin, mutta se on ollut osana toista koulutusta ja hyvin pieni otanta koko aiheesta.

Ammattimarkkinoijakurssista täytyy sanoa, että kaikkea erilaista ja uutta oli todella paljon. Ammattikorkeakoulussa aiheesta puuttui konkretia ja asiat käytiin hyvin teoriapohjaisesti, kun taas käymissäni yhden päivän tehokursseissa toitotettiin liiaksi sosiaalisen median tärkeyttä. Ammattimarkkinoijakurssilla kaikki tehtävät tehtiin konkreettisesti työpaikalla ja sosiaalisen median tärkeys osana markkinointia huomioitiin, mutta samalla muistutettiin, että se on vain hyvin pieni osa markkinoinnin kokokuvasta.

Millaisia odotuksia sinulla oli?
Olin tietysti innoissanikurssista ja odotin paljon, mutta en osannut kuvitella, että olisin saanut kurssista kuitenkaan näin paljon irti. Koska olin aikaisemmin ollut hyvin teoriapohjaisissa ja somepainotteisissa koulutuksissa, niin odotukseni olivat myös Ammattimarkkinoijakurssia kohtaan samankaltaiset. Oli positiivinen yllätys huomata, että kurssi olikin ihan kaikkea muuta.

Mikä oli parasta?
Parasta oli lyhyesti sanottuna konkretia. Opin itse tekemisen kautta enkä niinkään teorian kautta, joten mielestäni oli tärkeää, että kaikki kurssin asiat tehtiin suoraan yritykselle. Kaikki tehtävät, jotka kurssilla tein, ovat meillä vielä käytössä ja niiden pohjalta työstän edelleen markkinointia. Kurssi todella oli työkalu suoraan työelämään.

Oletko pystynyt hyödyntämään oppeja jo omassa työssäsi?
Kyllä ja ihan päivittäin. Lähtökohtaisesti olen pystynyt hyödyntämään kurssin malleja ja oppeja markkinatutkimuksesta segmentointiin ja ihan päivittäisessä markkinointityössä.

Minkälaista apua yritykset tarvitsevat markkinoinnissa?
Mielestäni ilmeni kaksi asiaa. Opettelimme kurssilla laskemaan asiakkuuden hankintahintaa ja yhtenä osa-alueena päätin kysellä muilta alan yrityksiltä, mikä asiakkuuden hankintahinta on heidän mukaansa. En kuitenkaan saanut tietoa mistään tai kukaan ei osannut vastata ja tuntui, ettei kukaan edes tiennyt mitä kysyin.

Toinen asia, jota ei niinhyvin osata ja joka jää usein somehypetyksen varjoon, on Google työkalujen ja Google markkinoinnin käyttäminen. Opettelimme kurssilla näiden työkalujen käyttöä ja etenkin Google markkinointia, mutta kurssin jälkeen tajusin näiden taitojen arvostuksen olevan yleisesti ihan minimaalista. Kaikki hypettävät Facebookia ja uskovat vieläkin vahvasti siihen. Ihmetyttääkin miten niinkin tärkeä asia kuten Googlen hyödyntäminen jää unholaan, kun puhutaan edelleen aina vaan Facebookista.

Kenelle suosittelisit vastaavaa kurssia?
Suosittelisin kurssia oikeastaanihan kenelle tahansa, joka joutuu tekemään markkinointia tai työskentelemään markkinoinnin parissa. Jos markkinointi koskettaa vähänkään omaa työnkuvaa, niin kurssista on ilman muuta hyötyä. Vaikka kurssi onkin aika intensiivinen ja asiaa tulee paljon, niin lyhyessä ajassa sai paljon enemmän tietoa kuin aikaisemmin olen saanut muilla kursseilla yhteensä.

Katso lisää Ammattimarkkinoijakurssista Ammattijohtaja.fi –sivuilta  >>>

Marian LinkedIn profiili  >>>