MARK Hinnoitteluryhmä on viimeisen vuoden aikana kehittänyt pro bono -työnä yhteistyössä Invalidiliiton kanssa avustajakoirien sponsoripaketteja

Avustajakoirien tarve on suuri ja jonot ovat pitkät. Koska koiran koulutus ei kuulu julkisen rahoituksen piiriin, sponsorointi on tärkeässä roolissa. Tavoitteena on sponsoroida Invalidiliiton avustajakoiria 20 000 eurolla, jolla saadaan koulutettua yksi avustajakoira.

Ideana kehitetyissä sponsoripaketeissa on, että niistä löytyy vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja erilaisista hintaluokista. Sponsoripaketeista käy selkeästi ilmi se, mitä sponsoroiva yritys saa vastineeksi maksamastaan hinnasta. Erot eri sponsorointipakettien välillä ovat selkeät ja kalliimmista sponsoripaketeista saa selvästi enemmän vastinetta kuin edullisemmasta. Tutustu lisää

Sponsoroinnilla voidaan kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä sekä kehittää brändimielikuvaa

Urheilusponsorointi on Suomessa jonkin verran käytettyä, mutta hyväntekeväisyyskohteen sponsorointi on selvästi harvinaisempaa. Sponsorointi on kuitenkin eri hommaa kuin lahjoittaminen. Sponsoroinnista yritys saa vastineeksi omalle toiminnalleen arvoa tuottavan vastikkeen. Käytännössä sponsoroinnin vastineet ovat esim. materiaalit, joita voidaan käyttää viestinnässä tai yhteistyössä tehtävät markkinointikampanjat.

Usein sponsoroivien yritysten tavoitteena on kasvattaa yrityksen tunnettuutta tai myyntiä ja kehittää brändimielikuvaa, eli yritykseen liitettäviä arvoja ja ominaisuuksia. Kovassa kilpailussa brändimielikuvan kehitys on tärkeää. Erityisesti yrityksillä, joiden tuotteiden tai palveluiden funktionaaliset erot ovat kilpailijoihin nähden pieniä tai vaikeita hahmottaa, tunnesiteen rooli brändin ja ostajan välillä muodostuu tärkeäksi ostokriteeriksi. Esimerkiksi USA:ssa tehdyn brändimielikuvatutkimuksen mukaan ostajat ovat valmiita maksamaan noin 20% enemmän tuotteista ja palveluista, joiden brändeihin heillä on vahva tunneside (Brand Intimacy Report 2017, MBLM).

Miten valitsimme pro bono -kohteen?

Invalidiliiton avustajakoirien sponsorointipakettien kehittäminen valikoitui MARK Hinnoitteluryhmän pro bono -kohteeksi muutaman ehdokkaan joukosta. Lähtökohtaisesti ryhmällä oli toiveena, että pro bono -kohde liittyisi B2B-hinnoitteluun. Avustajakoirien sponsoroinnin suuri vahvuus oli se, että ryhmä uskoi avustajakoirien sponsorointiin tuotteena eli siihen, että useatkin yritykset voisivat saada aitoa lisäarvoa koirien sponsoroinnista. Työn aikana mukavana lisänä ovat olleet sujuva ja mukava yhteistyö Invalidiliiton kanssa sekä sydämet sulattavien koirien kanssa puuhastelu.

MARK Hinnoitteluryhmässä meillä on mukana erilaisia markkinoinnin ammattilaisia. Useimmalla motiivi pro bono -työn tekemiseen on oman osaamisen kehittämisessä ja verkostojen kasvattamisessa. Bonuksena työssä tapaa ihania ihmisiä ja organisaatioita. Pro bono -työtä voisi ajatella vähän samaan tapaan kuin sponsorointiakin – se kasvattaa meidän jokaisen henkilökohtaista brändiarvoa.

Tule mukaan MARK avustajakoiran sponsoriksi

Projekti huipentuu nyt oman MARK avustajakoiran hankintaan. Haastamme koko Suomen markkinointiyhteisön osallistumaan kampanjaan, jonka tavoitteena on hankkia oma avustajakoira sitä tarvitsevalle liikuntavammaiselle. Kampanja on käynnissä 10.5. – 11.9.2019. Ojennamme shekin lahjoituksesta Invalidiliitolle torstaina 12.9.2019 MARK Kasvuaamussa Helsingissä. Lue lisää ja lahjoita

Haluatko mukaan tekemään pro bono -työtä?

MARK Hinnoitteluryhmä hakee myös jatkuvasti lisää jäseniä ryhmäänsä. Tule mukaan, jos olet kiinnostunut pro bono -työstä, markkinoinnista tai hinnoittelusta. Työhön voi osallistua haluamallaan panostuksella.

Ota yhteyttä:
Outi Somervuori, ryhmän puheenjohtaja
puhelimella 050-60 295 tai sähköpostitse