MARK Digitaalisen markkinoinnin ryhmä järjesti MARK Digiaamun keskiviikkona 10.9. Lasipalatsissa. Aihe oli tuore ja päivänpolttava. Mika D. Rubanovitsch esitteli kesällä julkisuudessa paistaneen casen: Pelastetaan Stocka.

 

Tuhansia ihmisiä mukaansa houkutelleen operaation perusperiaatteena oli spontaani vapaaehtoinen toiminta Stockmannin puolesta – ilman toimeksiantoa yritykseltä. Aktiivinen kommunikaatio sosiaalisessa mediassa moderoitiin niin, että tyylittömyydet ja pelkkä ruikutus pantiin heti alkumetreistä lähtien aisoihin. Valitus ei kuulunut tähän keskusteluun, vaan aktiivinen rakentava uusien ideoiden ja kehitysehdotusten esittely.

 

Joku voisi kysyä, että eikö yrityksen johto tiedä tilannetta ja osaa toimia ilmankin tällaista rinnakkaista polemisointia. Vastaus: Eivät nämä asiat poissulje toisiaan, ja ainahan vapaaehtoisesta kansalais- tai oikeastaan parempi ilmaisu – asiakasaktivismista on hyötyä. Se vahvistaa asiakkaiden suhdetta Stockmanniin ja tiedon tasolla vähintäänkin vahvistaa johdon kuvaa asioista, jotka ovat tai eivät ole hyvin.

 

Verkkokeskustelu toi valtavan määrän ajatuksia pöytään. Hyvänä kliimaksina projektille oli kokoontuminen Stockmannin kahvilaan keskustelutilaisuuteen. 55-sivuinen loppuraportti julkistettiin Facebookissa ja lähetettiin myös Stockmannin johdolle.

 

Kiteytettynä neljään kohtaan Stockmannin tulee olla välittävä, elämyksellinen, edelläkävijä ja visuaalinen.

 

Raportti esitti myös vaihtoehtoisia skenaarioita siitä, miten yrityksen tulisi tehdä tuottavaa liiketoimintaa jatkossa.

 

Tämä projekti oli hyvä esimerkki siitä, mitä vapaaehtoinen aktivisimi voi positiivisesti rakentaa ja myös siitä, mikä valta kuluttajilla nykyään on. Yksikään yritys ei voi rajoittua hokemaan ns. virallista totuutta, vaan jokaisen on oltava elävässä vuorovaikutuksessa asiakkaitten kanssa ja hyväksyttävä tosiasiat, vaikka ne aina eivät miellytäkään.