On pelattava maailmanluokan peliä, kun kuluttajien ulottuvilla on koko maailma, avasi ASML:n Jari Perko Marketing Industry Outlook 2020 –tilaisuuden perjantaina 4.3. Järjestäjinä olivat Avaus, TNS, ASML ja IAB.

Mediamainonnan määrä Suomessa oli viime vuonna 1,2 mrd€. Ruotsissa vastaava luku oli kolminkertainen. Huomionarvoista on, että ns. digimainonnan osuus Suomen potista oli 25%, kun Ruotsissa vastaava osuus koko heidän potistaan oli 40%, eli Ruotsin digimainontapanokset olivat 1,4 mrd€ – enemmän kuin kaikki panokset Suomessa. Koko totuus ei tietenkään ole tässä. Dataohjautuvien kanavien osuus on iso ja kasvaa huimasti. Näitä ovat mm. yritysten omat kanavat, sosiaalinen media, analytiikka ja asiakasymmärrykseen panostaminen, sisältömarkkinointi ja CRM sekä markkinointiautomaatio.

Kehitys on kovaa, ja ihmisten mediakulutus siirtyy digitaalisiin kanaviin. Mainospanokset seuraavat kuluttajakäyttäytymistä pienellä viiveellä, analysoi IAB:n Birgitta Takala. Kasvun vetureina toimivat mobiili- ja videomainonta. Medioiden ostotavoissa tapahtuu myös yksi ehkä aikamme suurimmista muutoksista. Ohjelmallisen ostamisen osuus mediaostoista kasvaa 200% vuosivauhtia. Nyt sen osuus displayostoista on 15%. IAB:n arvion mukaan USA:ssa jo yli puolet kaikesta displaymainonnasta ja 20% kaikista digitaalisista mainospanostuksista ostetaan jo ohjelmallisesti.

DNA:n Kati Sulin muistutti, että digitaalisuus sinänsä ei ole itsetarkoitus. Tarkoitus on palvella asiakasta kaikissa asiakkaan haluamissa kanavissa niin, että asiakkaan elämä sujuu ja homma hoituu. Tervettä puhetta. Minkä tahansa artikkelin voisi nykyään itse asiassa päättää toteamukseen, että asiaa pitää tarkastella asiakkaan näkökulmasta. Systeemit pitää rakentaa niin.