Digitalisaatiosta puhutaan paljon mutta osalle se on vielä jonkinmoinen tuntematon, jopa pelottava mörkö. Yleensä monet uudet jutut ymmärtää parhaiten käytännön esimerkkien kautta. Siksi ajattelin kertoa nyt oman tarinamme, miten Taloustutkimus lähti taklaamaan digitalisaatiota. Ehkä tämä on myös kannuste jollekin muulle jakaa oman tarinansa.

Markkinatutkimustoimiala on ollut kurjimuksessa jo pitkään samalla kun Suomen talous on kyntänyt taantumassa. Jotain oli tehtävä ja oli selvää, että myös digitalisaation toimialaa disruptoiva vaikutus pitää samalla taklata.

Päätimme ryhtyä seuraaviin toimiin:

  1. Toiminta-ajatustamme piti tarkistaa – emme jatkossa pelkästään tuota tietoa johdon päätöksenteon tueksi vaan myös jalostamme ja rikastamme kaikenlaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tietoa on kaikkialla, eri lähteissä, myös avoimissa, ja meidän on otettava se kaikki käyttöön ja sulautettava analyyseihimme. Big data.
  2. Päätimme, että uudesta digitalisaation mahdollistamasta dataliiketoiminnasta tulee yrityksemme seuraava kivijalka. Samalla päätimme, että emme säästele aikainvestoinneissa sen kehittämiseksi. Asetimme tavoitteeksi, että jopa 30 % henkilöstön ajasta on voitava käyttää uuden liiketoiminnan kehittämiseen.
  3. Ajattelimme myös, että koko henkilöstö on saatava muutokseen, muuten se ei joko onnistu tai etene riittävän nopeasti. Tarjosimme ihan jokaiselle mahdollisuuden osallistua työryhmätyöskentelyyn, asemasta ja tehtävästä riippumatta, saman pöydän ääressä. Ja johto pysyi tehtävänantajan tasolla eikä mennyt dominoimaan keskustelua. Henkilöstö otti uuden mahdollisuuden innostuneesti vastaan. Kaikki ideat olivat hyviä, mitään ei saanut torpata, mitään ei tarvinnut kainostella.
  4. Halusimme myös, että muutamme omia tapojamme. Entisten powerpointtien sijaan teimme toisillemme väliraportteja videoina ja otimme koko talon käyttöön uuden yhteisöllisen digitaalisen kommunikointialustan, jonka avulla kaikki projektitieto välitettiin koko talolle.
  5. Ymmärsimme myös, että tulevaisuuden maailmassa kumppaniverkosto on ratkaisevan tärkeä. Verkotuimme ja verkotumme jatkossakin Suomen parhaiden toimijoiden kanssa, jotka ovat jo omassa digi-nichessään maailman huippuja. Verkotuimme myös yliopistomaailman kanssa yritysyhteistyökumppaniksi oppiaksemme lisää Suomen parhailta analyytikoilta.
  6. Hankimme myös tutkijoillemme ei pelkästään työkaluja, joilla he pääsevät kiinni eri datalähteisiin, vaan myös aloitimme henkilöstön uudelleenkouluttamisen uusiin tarvittaviin ohjelmistoihin. Käynnistimme myös henkilökohtaisten tietokoneiden ja älypuhelimien uusimisen riittävän teknisen rajapinnan takaamiseksi myös henkilötasolla.
  7. Palkkasimme taloon myös ennakkoluulottomasti, itseämme haastaen ja tarkkaa toimenkuvaa aina tietämättä henkilöitä, joilla on uudenlaista osaamista, esimerkiksi koneoppimisen tai algoritmikehityksen puolelta. Tämä kehitys varmasti myös jatkuu.
  8. Työryhmätyöskentelylle annoimme tiukat aikataulut, kokoontumiset olivat viikkotasolla. Siten varmistimme että asiat etenevät. Kun suuret linjat olivat selvillä, valitsimme uuden liiketoiminnan kärkialueet, joiden sisällä syntyvät ensimmäiset uudet tuotteet ja palvelut. Näille kärjille haimme taas koko henkilöstöstä vapaaehtoiset jäsenet. Kaikkiin ryhmiin löytyi vapaaehtoisia. Organisaatio oli nähnyt jo valon.
  9. Digistrategiaa emme ole missään vaiheessa tehneet, mutta uudistimme tapaa toteuttaa varsinaista strategiaamme. Homma oli oikeastaan enemmän tekemistä kuin strategiaa vailla.
  10. Päätimme myös, että mitään uutta tuotetta ja palvelua ei kehitetä kahta vuotta omin voimin vaan asiakkaat pitää saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan. Asiakkaille ei voi ulkoistaa tuotekehitystä, mutta heidät pitää ottaa siihen mukaan. Huomasimme nopeasti, että asiakkaillamme on huikeita liiketoiminnan ohjaamisen ja kehittämisen tarpeita, joissa voimme heitä auttaa vaikkapa kysynnän ennustamisen tai markkinointitoimien paremman kohdentamisen muodossa.

Seuraavaksi pohdimme omaa organisoitumistamme, joitakin uusia toimenkuvia CDO:stä lähtien, sekä haemme lisää sovellusalueita, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Isoa pyörää ei kuitenkaan enää pysäytetä. Digitalisaatio on käynnissä eikä se ollutkaan mikään mörkö, se oli mahdollisuus.

Kari Roose
CMO, tutkimusjohtaja
Taloustutkimus Oy