Yli kolmannes suomalaisista pariskunnista olisi taloudellisessa ahdingossa puolison kuoltua

Lähes viidesosa (18 %) suomalaisista katsoo perheensä toimeentulon olevan täysin tai merkittävässä määrin puolisonsa tulojen varassa. Joka toisessa (58 %) parisuhteessa koetaan kuitenkin, että menot hoidetaan aika lailla puoliksi.

Vakuutusyhtiö Kalevan** teettämään kyselyyn vastanneista miehistä 36 % kokee, että menot katetaan pääasiassa tai kokonaan hänen tuloillaan. Naisvastaajista tätä mieltä oli puolet vähemmän: 18 %.

– Erityisesti sellaisissa talouksissa, joissa parisuhteen toinen osapuoli maksaa lähes puolet, saati sitten valtaosan talouden menoista, olisi hyvä herätä pohtimaan, miten hänen mahdollisen menehtymisensä jälkeen perhe tulee taloudellisesti toimeen, varoittaa Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen.

Tutkimustulosten perusteella reilu kolmannes (37 %) parisuhteessa elävistä ei selviäisi taloudellisesti tai joutuisi suuriin vaikeuksiin, jos puolison tulot yhtäkkiä menetettäisiin. Riski on suurin lapsiperheissä ja velallisissa talouksissa.
– Henkivakuutus on hyvä suoja tällaisia kuolemantilanteita varten. Suruaikana elämä voi olla piirun verran helpompaa, jos ensimmäisenä ei tarvitse huolehtia raha-asioista, toteaa Salonen.

Kuoleman kohdatessa yleensä menot nousevat hetkellisesti mm. perintöverojen, kuolemaan liittyvien menojen sekä oman arjen järjestelyyn liittyvien kuluerien johdosta. Henkivakuutusten turvin elintason pystyy säilyttämään samalla tasolla, jolla se oli ennen surun hetkeä.

– Tutkimustulosten mukaan lähes puolet (42 %) pariskunnista on sellaisia, joissa kummallakaan ei ole henkivakuutusta, vaikka toimeentulo on pitkälti riippuvainen toisen tuloista. Mielestäni tilanne on huolestuttava, ja toimeentuloon olisi hyvä varautua paremmin, toteaa Kalevan markkinointijohtaja Minna Mikkanen.

TUTUSTU henkivakuutuskuntoon.fi

**
Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan teettämään kyselytutkimukseen osallistui 1004 täysi-ikäistä, suomalaista parisuhteessa elävää henkilöä, jotka olivat iältään 18-74-vuotiaita. Tutkimus on toteutettu 2015.