MARK esittelee uudessa haastattelusarjassaan alan liittoja ja niiden ydinpalveluita. Tällä kertaa haastateltavana on Aikakausmedian liittojohtaja Mikko Hoikka.

Mikä Aikakausmedia on?

Aikakausmedia, eli virallisesti Aikakauslehtien liitto ry, palvelee aikakausmediakustantajia ja aikakausmediajulkaisijoita. Aikakausmediakustantajat ovat pääsääntöisesti mediataloja ja julkaisijat esimerkiksi yhdistyksiä, jotka julkaisevat omille jäsenille lehtiä tai isojakin yrityksiä, jotka julkaisevat omille asiakkailleen. Joukko on melko heterogeeninen, mutta niitä yhdistää se, että ne lähestyvät kohderyhmiään aikakauslehden muodossa.

Meillä on edunvalvontaa, eli olemme mukana lainsäädäntötyössä kuten muutkin toimialaliitot. Sen lisäksi meillä on vahva markkinointitutkimuspainotus, eli etsimme tutkimustietoa auttaaksemme jäseniä tuomaan aikakausmedian vahvuuksia esiin markkinointiviestinnässä ja mainosvälineenä. Tutkimuksemme palvelee toimialamarkkinointipäämäärää.

Olemme myös mukana mediakasvatustoiminnassa, jossa tuomme aikakausmediamaista erikoistuneempaa ilmaisua tutuksi mahdollisimman nuorille kohderyhmille olemalla yhteydessä kouluihin sekä varhaiskasvatus- ja nuorisotyöhön. Samalla opetamme jo tulevaisuuden tekijöille aikakauslehtien ilmaisumuotoa ja palvelemme tulevaisuuden lukijoiden saamista.

Meillä on myös paljon viestintää ja jäsenpalveluita, joilla pidämme jäsenistöä kartalla alan tapahtumista ja kansainvälisistä trendeistä. Tarjoamme käytännönläheisiä tietoiskuja lehden tekijöille erimerkiksi suomen kieliopista, kännykän hyödyntämisestä ammattimaisena kuvausvälineenä ja infografiikoista.

Kilpailujen saralta meiltä löytyy Aikakauslehtikilpailu Edit, jossa palkitaan toimituksellisissa ja markkinoinnillisissa sarjoissa aina vuoden parhaita aikakauslehtien tekijöitä. Omistamme myös Aikakausmedia ADS Oy:n, joka tarjoaa jäsenille teknisen työkalun aikakauslehtimainontaa varten.

Mitä uutta tänä vuonna aikakauslehtikustantajien toimialalla on tarjolla?

Joka vuosi on jotain uutta. Vaikka monet luvut on viime aikoina ollut miinuksellakin alkavia, niin joka vuosi tulee enemmän uusia aikakauslehtinimikkeitä, kuin mitä vanhoja loppuu. Aikakauslehtiala on tarvittaessa ketterä uudistamaan julkaisuja, kun potentiaalinen kohderyhmän löytyy. Samoin vanhat julkaisut voidaan lopettaa helposti, kun niille ei ole enää kysyntää.

Miltä tulevaisuus näyttää toimialallanne?

Aikakauslehdillä on hyvä lähestymistapa digitaalisuuteen, sillä olemme aikaisesta vaiheesta havainneet, että meidän on oltava niin digitalisoitumisessa kuin myös perinteisessä printtimediassa vahvasti mukana. Digitaalisella puolella teemme vain sen osan, joka toimii digitaalisesti paremmin kuin paperilla. Vastaavasti paperille jää se osa, jossa paperin käyttökokemus on niin ratkaiseva, että yleisö haluaa kuluttaa sen paperilla. Luulen, että tämä on melko kestävä ratkaisu.

Mainonnan puolella voisi olettaa, että mainonta on jollain aikavälillä palaamassa ja löytämässä uudestaan aikakauslehtiratkaisuja. Digitalisaatio on muuttanut valtavasti aikakauslehtialaa, mutta ei silti niin, että olisimme tekemässä hyppyä printistä kokonaan digitaaliseen. Haasteenamme on löytää uusia tapoja tavoittaa ja rakentaa yleisöjä.

Aikakauslehdillä vahvuudet on paperilla ja käyttökokemus toimii hyvin perinteisessä printissä. Aikakauslehdet eivät kilpaile tyypillisesti uutisoinnin nopeudesta, joten silloin digitaalisenkin version edut ovat erilaisia kun uutisia ei ole tarkoitus saada mahdollisimman nopeasti perille. Entistä enemmän mennään lukija edellä eikä mainostaja ja uskon, että se on hyvä suunta sikäli, että lukijan palvelemisella rakennetaan kohderyhmiä ja yleisöjä, jotka loppujen lopuksi hyödyttävät mainostajaakin.

Jonkinlainen trendi on se, että ihmiset alkavat kiinnostumaan yhä enemmän henkilötietojen käytöstä ja niiden seuranta häiritsee. Haasteena on heidän tavoittamisensa ilman ihmisten häiritsemistä ja liian käyttäjädatan keräämistä. Voikin olla, että perinteisempi tapa rakentaa kohderyhmiä sisällön ja lukijan kautta alkaa taas palata käyttöön. Lukijatulot ovat myös huomattavasti tärkeämmässä asemassa, sillä aikaisemmassa mallissa huomattavasti suurempi osa tuloista tuli mainostajalta.

Mitä markkinoinnin ihmisten tulisi erityisesti juuri nyt tietää aikakauslehtikustantajien toimialalta?

Olisi hyvä seurata laadullista tutkimusta. Markkinoijien pitäisi pystyä näkemään lukujen sisälle ja selvittämään, mikä luo todellisen suhteen markkinoijan ja kuluttajan välille. Valitettavan usein tehdään ratkaisuja vaan sen perusteelle, minkä kokoisia yleisöjä ja klikkejä pystytään saavuttamaan ja lasketaan niitä yhteen, kun kuluttajan ostopolun ymmärtämiseksi olisi oikeasti ymmärrettävä laadullinen suhde. Aikakausmedia pyrkiikin palvelemaan laadullisen suhteen kehittämisessä tuottamalla tutkimuksia, jotka auttavat laadullisen suhteen ymmärtämisessä.

Onko jotain alan yrityksiä, joita tulisi nyt seurata? 

Emme halua mainostaa mitään tiettyä yritystä, mutta Suomessa on kyllä yrityksiä, jotka laajenevat lehtikentällä ja lähtevät hakemaan uudenlaisella kustannusrakenteella kasvua.

Ajatuksia, kokemuksia, havaintoja tai vinkkejä omalta alalta markkinoinnin parissa työskenteleville? 

Olisi tärkeää nähdä markkinointi kokonaisuutena, eikä miettiä mainontaa erillisenä palasena. Kaikki lähtee oman asiakkaan kokemuksesta ja millä keinoin palvelee sitä asiakastaan parhaiten. Ei pitäisi antaa mainonnan ja mainonnalla saavutettavan silmäparien liikaa ohjata ajattelua, sillä markkinoinnissa voi joskus löytyä oikea tie kokonaan mainonnan ohikin ja myös epätavallisemmilla mainosratkaisuilla.

Tietoa on käytettävissä enemmän kuin sitä ehtii sulattaa, mutta polun löytäminen oman asiakkaan luokse muodossa, jonka asiakaskin kokee itselleen meluisaksi, on yksi ratkaisevista tekijöistä. Tavoite ei kuitenkaan ole asiakkaiden häirintä, vaan yleisön saaminen asiakkaiksi.

Onko teillä jotain keinoja, joilla houkuttelette lapsia ja nuoria lukemaan enemmän aikakauslehtiä?

Olemme mukana mediakasvatustoiminnassa luomassa kouluille työkaluja, joilla tekemisen kautta opetetaan ja tutustutetaan lapset ja nuoret tekemään lehtiä. Meillä on esimerkiksi koululehtikone -sovellus, jossa lehtien tekemisen lisäksi oppii aikakauslehtien ilmaisutavasta ja erikoistuneista näkökulmista. Meillä on myös lehtiin liitettyjä oppimateriaalipaketteja, joissa pystytään hyödyntämään aikakauslehtiä osana opetuskokonaisuutta.

Pyrimme olemaan monilla keinoilla suoraan yhteydessä lapsiin ja nuoriin. Edunvalvonnan puolella olemmekin pitkään tuoneet esiin ajatusta mediakasvatuksen näkyvämmästä roolista opetussuunnitelmassa. Uskomme, että mitä parempi tietoisuus eri medioista lapsilla ja nuorilla on, niin sitä paremmin se ohjaa heitä tulevaisuuden kuluttajina ammattimaisempiin ja laadukkaampiin tuotteisiin.

Voit lukea lisää Aikakausmedian toiminnasta ja palveluista osoitteessa: http://www.aikakauslehdet.fi/

Haastattelusarjan on toteuttanut MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen.