Suunnittelutyön hankinnassa on vivahteenomaisia eroja rautanaulojen ostamiseen verrattuna. Markkinointihankintojen eli marketing procurementin osalta usein luullaan, että kyse on lähinnä tinkimisestä. Näin ei ole, kertoi  Ismo Ojanen MARK Aamuteema-tilaisuudessa viime torstaina. Ismo on Beaufort Marketing Procurement Oy:n toimitusjohtaja ja Pohjoismaiden kokenein markkinointihankinnan ammattilainen.

Eräs selkeä tehomittari markkinoinnin hankintojen johtamisessa on ollut working media/non working media –suhde. Pienessä maassa meillä suhde on ollut voimakkaasti non-working-painotteinen, eli suunnittelu- ja tuotantotyön osuus on usein jopa puolet käytettävästä budjetista. Tällöin vain puolet jää viestin levittämiseen. Kyse ei tietenkään ole yksisilmäisesti siitä, että suunnittelun osuus kuristettaisiin minimiin. Silloinhan entistä isommin saatettaisiin levitykseen ala-arvoista sisältöä, johon ei ole panostettu. Kysymys on optimoinnista.

Markkinointijohdolle markkinoinnin osatekijöiden hallintaan on lisävaikeuskerrointa tuonut se, että yksikään palvelujen toimittaja ei yksin enää tuota loppusuoritetta. Tekijätahoja voi olla valtava määrä, ja jonkun pitää pystyä koordinoimaan niiden toimintaa ja johtamaan kokonaisuutta.

Maailmalla top-globaaleista markkinoijista 95%:lla on oma markkinointihankintaorganisaatio. Sen tehtävänä on optimoida eri tekijät yhteen niin, että saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti se, mitä markkinoinnin pitää saada aikaan. Suurilta markkinoilta meillä lienee opittavaa tällä saralla. Ismo Ojanen kertoi, että erään maailmanlaajuisen suuryrityksen johto sanoi: ”Markkinointihankinta on toiminut vasta 7-8-vuotta, joten meillä on paljon oppimista”. Suomessa saatetaan luulla, että homma on hallussa, kun asiaa ei ole kauheasti kaiveltu. Tulospaine, kilpailu ja yhä kasvava palvelujen tarjonta kyllä ohjaavat menestyviä yrityksiä entistä organisoidumpaan toimintaan myös näissä asioissa.