Yrityksille myymisen yksi kulmakivistä on pystyä osoittamaan myytävän tuotteen tai palvelun arvo. Parhaiten menestyvät myyjäyritykset käyttävät tätä arvoa hinnoittelunsa perustana. Hinnalla on myös roolinsa arvon muodostajana ja hinnalla voidaan aktivoida ostaja hinta- tai laatukeskeiseksi. Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden korkea laatu ja innovaatiot jäävät osin hyödyntämättä sen vuoksi, että niitä ei hinnoitella arvoperusteisesti. Halpoja hintoja pidetään helposti tienä menestykseen, mutta niin ei käykään, elleivät yrityksen muut markkinointitoimenpiteet tue tätä linjaa.

Aamuteemassa keskustellaan arvoperusteiden hinnoittelun eduista, kuinka tuotteiden ja palveluiden tuoteominaisuudet voidaan kääntää asiakkaan arvostamiksi hyödyiksi ja miten niiden asiakkaille tuottama arvo voidaan määritellä.

Esiintyjänä on hinnoittelun asiantuntija Outi Somervuori, KTT, Designtutkimus Helsinki Oy:stä. Designtutkimus Helsinki on hinnoitteluun ja tuotekonseptointiin, erityisesti arvoperusteideen hinnoitteluun ja sen tutkimiseen erikoistunut yritys. Somervuori on opiskellut ja tutkinut hinnoittelua Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa.

Aamukahvitarjoilu. Osallistujamäärä on rajattu.

Tilaisuus on maksuton markkilaisille mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen.