Rajat eivät pitele kansainvälistä kilpailua poissa kenenkään tontilta. Hyvä niin, koska asian voi kääntää toisinpäin. Hyvälle liiketoiminnalle ei ole kansallisia rajoja. Jos sen voi monistaa, se pitää monistaa globaalisti. Suomalaiselle elinkeinoelämälle kansainvälistyminen ja digitalisaatio ovat kulttuurimuutos. Tarvitaan uutta asennetta ja otetta tekemiseen. Hyvä tuote ei myy itse itseänsä. On oltava läsnä siellä, missä asiakkaat ovat. On kuunneltava heitä ja puhuttava heille. Markkinoinnin asema korostuu, koska se on kehityksen draiveri. Ilman sitä hienot maailman huippua olevat innovaatiot jäävät takapihallemme pölyyntymään, kun kukaan ei ole kuullutkaan niistä.

Markkinointi ei voi olla pelkkä myyntiä tukeva operatiivinen apufunktio. Yritys, jossa se on tällainen, ei hyödynnä strategisia kilpailukeinojaan, kuten muut samalla markkinalla. Markkinoinnin strategista merkitystä ei voi korostaa liikaa maailmassa, jossa kilpailu on kiivasta millä tahansa toimialalla. Jos kotimaiset yritykset nukahtavat, tänne on kovan luokan tulijoita yllin kyllin. Aika moni meistä on pitänyt esimerkiksi kulutuselektroniikkamarkkinoita jo täysin etabloituneina. Tai urheiluvälinekauppaa. Ja niin vain isot vahvat ulkomaiset konseptit ovat mahtuneet tänne ja ottaneet niistä itselleen aimo siivun markkinoista.

Suomalaisille teknologia on läheinen asia. Se auttaa myös tuomaan markkinoinnin liiketoiminnan ytimeen. Jo muutaman vuoden ajan kuuma peruna on ollut markkkinoinnin automaatio. Se tarjoaa teknologia-apua, jotta markkinointi ja myynti todella toimivat systemaattisesti ja oikein kohdennetusti. Tämä ei poista ihmistyön tarvetta. Automaatio-sana saattaa hämätä. Ihmisen suunnittelema viesti on sisällön ydin. Tekniikka auttaa sen kohdistamisessa. 

Tänä vuonna MARK yhdessä muiden alan järjestöjen ja vaikuttajien kanssa panostaa isosti siihen, että Suomessa ymmärretään markkinoinnin merkitys hyvinvoinnin tekijänä ja liketoiminnan draiverina. Nojaamme viime vuonna tehtyyn laajan selvitykseen ja tutkimustyöhön, jossa on koottu faktatietoa osoittamaan mm. sen, että markkinoinnin avulla yrityksen liikevaihto ja kate saadaan kasvatettua. Vaikeina aikoina markkinaosuuden kasvattaminen on edullisempaa kuin noususuhdanteessa. Kyllä, tiedämme tämän. Nyt tulemme tarjoamaan tutkittua evidenssiä, jotta epäilevä Tuomaskin ymmärtää, milloin pitää painaa kaasua eikä jarrua.

Jos yritys lanseeraa merkittävän uutuustuotteen, jonka tavoitteena on merkittävä markkinaosuus, pitää panosten olla tavoitteiden mukaisia. Jokainen ymmärtää, että tällainen panostus ei ole luonteeltaan pelkkä juokseva kustannus, vaan sijoitus, jolle odotetaan tuottoa pidemmällä aikavälillä. Eurooppalainen ja samalla myös meillä käytännössä oleva kirjanpitokäytäntö kuitenkin suhtautuu asiaan niin, että panostus on aiheuttamisvuoteen kohdistettu menoerä, ei investointi. Kirjanpitokäytännöstä huolimatta on syytä ymmärtää markkinoinnin investointiluonne: Tänä vuonna satsaamme kunnolla ja samalla heikennämme tulosta, jotta ensi vuonna ja sitä seuraavana meidän ylärivimme kasvaa ja yrityksemme voi vahvemmin ja paremmin – koska on maltettu investoida.

Moni markkinoinnin ammattilainen on aika yksin työpaikallaan. Toivon, että kehityshankkeemme tuoma julkisuus ja faktatieto toimivat hänelle tukena työssään. Olkoon tämä vuosi MARKKINOINNIN VUOSI oikein isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Se toivottavasti avaa uusia mahdollisuuksia ja uutta kasvua luomaan hyvinvointia yhteiskuntaamme. Tsempataan positiivisella mielellä hyvän asian puolesta. Tässä on pelkästään voitettavaa!