Tapasin viime viikolla kollegoita eri maista EMC:n (European Marketing Confederation) kokouksessa Amsterdamissa. Yhteistyötä ja tietojenvaihtoa tullaan lisäämään, ja ylipäätänsä aktiivista toimintaa Eurooppa-tasolla. Keskustelut olivat runsaita ja monipolvisia. Tässä muutamia ajatuksia poimittuna niistä lyhyesti.

Englannissa CIM-markkinointiliitto ilmoittaa missiokseen toimia markkinointiammatin ja niiden hyväksi, jotka tekevät tätä arvokasta työtä koko yhteiskunnan menestymiseksi.

Englantilainen arvio markkinointiammattilaisen haasteista: ”We need to use boardroom language”. Kuulostaa tutulta. Sama dilemma tuntuu vallitsevan muissakin Euroopan maissa. Markkinointi käsitteenä nähdään liian kapeana, usein pelkkänä mainontana. Puhekielessä se liitetään huijaamiseen. Eräs lomaosakkeiden välittäjä käytti pääargumenttinaan: ”Me emme markkinoi” (=”me olemme rehellisiä”).

Takaisin boardroomiin. Markkinoinnin myönteinen vaikutus kysyntään kyllä ymmärretään, mutta se on silti kustannuserä, ei investointi. Lisäksi sen perusteluihin käytetään liian löysiä argumentteja. ”Show me the facts!”

Lämmittää mieltä kuulla, että kun samat asiat ovat agendalla eri maissa, me olemme jo toimineet täällä Suomessa. Markkinoinnin tilaa ja kehitystä on tutkittu MARK:in ja alan toimijoiden toimeksiannosta. Markkinoinnin professorin sekä hallitusammattilaisen opastamana kolmen tutkijan puolen vuoden kenttätyö alkaa olla valmis, ja analyysivaihe on menossa. Tavoitteena on saada kovia tuoreita tutkittuja faktoja pöytään, joilla osoitetaan, mikä vaikutus markkinoinnilla on. Eli numerofaktaa todistamaan, että markkinointi luo kassavirtaa vs. ilman markkinointia sitä ei olisi samassa mitassa. Tästä kerromme enemmän ja isosti, kun on valmista.

Kävimme keskusteluja eri maiden markkinointiammattilaisten kuulumisesta alansa järjestöihin. Ihmisten itsensä kannalta on aina järkevää verkottua, ei pelkästään tiedollisen päivitystarpeen vuoksi, vaan myös sosiaalisessa mielessä. Työnantajan näkökulma on myös tärkeä. On pelkästään hyvä asia, että ihmiset päivittävät osaamistaan, vaikka kiire onkin koko ajan. Kymmenen vuotta vanha tutkinto on jo auttamatta ylittänyt parasta ennen –päiväyksensä. Työnantajan näkökulmasta yrityksen markkinointi on yrityksen näkymä sen asiakaskunnalle. Ei siis ihan vähäpätöinen asia.

Hollantilainen NIMA toimii sekä koulutusorganisaationa että järjestönä. Koulutuspuolen he nimeävät sanalla ”examination”. Järjestötoiminnalle on hyvä otsikko: Inspiration. MARK haluaa ihmisten olevan etukenossa kehityksen suhteen, mutta niin, että mukana on aina INSPIRATION!