MEN – Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. MARK Juristiryhmän järjestämällä vierailulla helmikuun lopussa viimeaikaisia ratkaisukäytäntöjä esitteli Paula Paloranta.

Mainonnan eettisen neuvoston hiljattain antamassa huomautuksessa MEN 4/2018 arvioitiin sitä, oliko Instagramissa julkaistu mainoskuva keskivertokuluttajalle selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Neuvoston mukaan Instagramissakin mainos on merkittävä mainokseksi, jottei se ole sekoitettavissa toimitukselliseen aineistoon. Instagramissa mainosta tarkoittava merkintä tulisi lähtökohtaisesti olla jo kuvatekstin alussa ja kuvassa itsessään, ellei mainosluonne selvästi ilmene muulla tavoin kuvasta. Tämä on tärkeää myös sen kannalta, että Instagramissa kuvan yhteydessä olevan tekstin näkyminen kuluttajalle voi vaihdella käytettävän laitteen tai selaustavan perusteella.

Lue tarkemmin MEN 4/2018: lausunto

Lisäksi Paula Paloranta muistutti mahdollisuudesta hakea ennakkolausuntoa, jos yritys haluaa varmistaa menettelynsä oikeellisuuden ennen mainoskampanjan aloittamista. Ennakkolausunnot käsitellään nopealla aikataululla.

Kirjoittaja Ville Kukkonen, Lexia Oy