Opi ymmärtämään ja säätämään omaa käyttäytymistäsi niin, että vuorovaikutus toisten kanssa onnistuu paremmin.

Miksi itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat esillä keskusteluissa? Siksi, että monissa eri tutkimuksissa on todettu, että jopa 80 % yksilön ja tiimin onnistumisesta on kiinni siitä, mikä on heidän asenne, motivaatio ja tapa toimia yhteistyössä muiden kanssa. Tekniset tiedot ja taidot ovat siis vain noin 20 % onnistumisesta.

Parempi yhteistyö ja vuorovaikutus muiden kanssa alkaa siitä, että ensin ymmärrät oman käyttäytymistyylisi ja tiedostat vahvuutesi ja heikkoutesi. Samalla opit muiden käyttäytymistyyleistä. Tämä ei tarkoita sitä, että muuttaisit itseäsi. Eikä toistakaan ihmistä voi muuttaa tai ainakin se on hankalaa. On helpompaa tietoisesti vaikuttaa ihmissuhteisiin rakentavasti ja mukauttaa omaa käytöstä niin, että toisen henkilön on helpompi ymmärtää sinua ja asiaasi.

Värityypittely on yksi tapa hahmottaa erilaisia käyttäytymismalleja, ja niiden ymmärtämisen myötä voit oppia, kuinka päästä helpommin samalle aaltopituudelle muiden kanssa. Temperamentin värityypit perustuvat Myers–Briggsin tyyppi-indikaattoriin (lyh. MBTI, englanniksi Myers-Brigg Type Indicator). Amerikkalaiset Katherine Cook Briggs ja Isabela Briggs Myers, äiti ja tytär, kehittivät indikaattorin Carl Jungin persoonallisuustyyppien pohjalta toisen maailmansodan jälkeen. Värityypeistä on tehty lukuisia erilaisia sovelluksia.

Tärkeää muistaa

  • Käyttäytymistyylit eivät luokittele ihmisiä hyviin tai huonoihin.
  • Käyttäytymistyylitestit eivät mittaa älykkyyttä, ammatillisia taitoja tai mahdollisia henkisiä sairauksia.
  • Voit aina kehittää itseäsi haluamaasi suuntaan.
  • Tutkimusten mukaan noin 80 %:lla ihmisistä on kahta eri käyttäytymistyyliä. Noin 15 %:lla ihmisistä on useampaa käyttäytymistyyliä ja vain noin 5 %:lla on yksi käyttäytymistyyli.

Tutustu alla oleviin Vihreään, Keltaiseen, Punaiseen ja Siniseen käyttäytymistyyliin, ja pohdi sitten, tunnistatko itsesi alla olevista kuvauksista ja miten mukauttaisit omaa vuorovaikutustyyliäsi eri värityyppien kanssa esim. punaisen esimiehen, sinisen kollegan, vihreän asiakkaan tai keltaisen puolison käyttäytymistyyliin.

Huolehtiva Vihreä

Ulospäin rauhallinen, leppoisa, usein ihmisrakas, sydämellinen ja mutkaton. Stressitilanteissa pysähtyy, voi tulla voimattomaksi ja ylidemokraattiseksi. Antaa tilaa muille, kuuntelee mielellään, joskus oman ilmaisun kustannuksella. Vihreän luokse tullaan kertomaan asioita. Ei välttämättä halua esiintyä tai korostaa itseään. Ei joudu helposti ihmissuhdevaikeuksiin. Seuraa maailmaa kiinnostuneena, mutta ei niin inspiroituneena kuin keltainen. Hän toimii, kun on syytä toimia, mutta ei niin intensiteetillä kuin punainen. Ajattelussaan vihreä on huolellinen, mutta haluaa pitää asiat yksinkertaisina, maanläheisinä ja ihmisläheisinä niin pitkään kuin mahdollista. Tunteiden tulisi olla lämpimiä, aitoja ja syvällisiä. Tunneilmaisu hillittyä.

Iloinen Keltainen

Ulospäinsuuntautunut, verbaalinen, helposti innostuva, kekseliäs, ihmisrakas ja saa muut innostumaan. Katsoo maailmaa positiivisesti, avoin yllättäville tapahtumille, rakastaa pieniä seikkailuja. Saattaa väsyttää toisia vuolaudellaan ja hyppelehtimisellään asiasta toiseen. Saatetaan tulkita pinnalliseksi. Usein luottavainen ihmisten suhteen, romantisoi todellisuutta. Yksittäisiin asioihin vaikea paneutua, kuuntelee tunnelmaa ja suuria linjoja. Ottaa asiat usein henkilökohtaisesti, “ottaa itseensä”, tulkitsee asiat helposti vakavammaksi kuin ne ovat. Keltaiselle on tärkeää, että ihmisillä on hyvä olla. Konfliktitilanteissa se on jopa tärkeämpää kuin, että jokin asia tulee hoidetuksi. Ajattelu on liikkuvaa, mielikuvitusrikasta ja hän ilmaisee itseään spontaanisti. Keltainen on vaikutusaltis ympäristön tapahtumille ja tunteille. Tunteet ovat rikkaita ja vivahteikkaita. Tekeminen sujuu hyvin, vaikka ei aina loppuun saakka ja tunnontarkasti.

Määrätietoinen Punainen


Ulospäin suuntautunut ja voimakastahtoinen, suoraviivainen ja määrätietoinen. Itsevarma tapa puhua, esittää asiansa selkeästi, usein johtaa keskustelua. Dominoi helposti jännitteisissä tilanteissa, käyttää mielellään valtaa. Luonteeltaan valpas ja energinen, seurassa luonnostaan aloitteentekijä ja huomion keskipiste. Ajattelussaan käytännöllinen ja ajattelee juuri sen verran kuin tietty tehtävä vaatii. Usein ikään kuin kuhisee malttamattomuutta eikä jaksa pitkään jutella kohteliaisuuksia, jos työt odottavat. Tunneilmaisu suoraa, saattaa sortua piikittelyyn välienselvittelyssä eikä yleensä kaihda voimakkaitakaan ilmaisuja. Muut saattavat pelästyä tunteenpurkauksia. Tahto on punaisen vahvin alue ja hän hoitaakin asiat tehokkaasti ja suoraviivaisesti. Hän voi puuskahdella, huohottaa tai valittaa asioiden paljoutta, mutta sen hän tekee useimmiten vain purkaakseen energiaansa ja saadakseen itsensä liikkeelle.

Analyyttinen Sininen

Kohtelias, rauhallinen, tunneilmaisuissaan pidättyvä. Melko eleetön, kasvot usein peruslukemilla, joskus tuimakin. Jännitteisissä tilanteissa hieman vetäytyvä, hieman tarkkaileva. Omat ajatukset paljon salassa muilta, on valikoiva kelle kertoo asioitaan. On omimmillaan ajattelun piirissä. Hän tutkii, analysoi, etsii perusteita, yhdistää ja vertaa mielessään. Rakentaa toimivan kokonaiskuvan, ennen kuin ryhtyy toimintaan. Pyrkii täydellisyyteen ja siksi joskus pettyy itseensä, koska tavoitteet usein saavuttamattomia. Tunteissaan varovainen ja usein varautunut. Kokee ne esteenä järkevälle toiminnalle ja siksi kierrättää ne nopeasti tiedostamisen kautta. Voimakkaatkaan tunteet eivät yleensä näy ulospäin. Toiminnassaan perusteellinen. Ryhtyminen voi olla joskus vaikeaa, itse suoritus ei niinkään. Sininen saattaa uppoutua taustojen selvittelyyn.

Kirjoittaja on Coaching LABin Business Coach ja Marketing Specialist, Mira Silvonen, joka haluaa oivalluttaa ja auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja yrityksiä saavuttamaan tuloksia. Kaikessa Miran toiminnassa näkyy hänen ydinarvonsa: aitous, vapaus, tulos ja aina lisäarvoa asiakkaalle.

Coaching LAB haastaa yrityksiä kasvamaan. Missiomme on auttaa yrityksiä vahvistamaan menestystekijöitään ja lisätä työyhteisön hyvinvointia. Autamme korjaamaan olemassa olevia haasteita, sekä haastamme hyviä työyhteisöitä kasvamaan entistäkin paremmiksi. Tutustu Coaching LABiin www.coachinglab.fi