Nykypäivän ihminen kohtaa informaatiota yhden päivän aikana enemmän kuin keskiajalla elänyt ihminen koko elämänsä aikana. Kaupallisen viestinnän tulva vaatii älykkäämpiää lähestymistapaa. On kohdennettava oikein sekä vastaanottajan henkilön että ajan ja paikan suhteen. Toisaalta on myös kyettävä jättämään omaleimainen jälki, jotta kiinnostavat ja merkitykselliset viestit kytkeytyvät oikein lähettäjäänsä.

Oletko sinä pitänyt huolta siitä, että yrityksesi erottuu muiden joukosta, etkä ole pelkkä minä-myös – myyt samaa ja aina vaan halvemmalla?

Brändin merkitys on tänä päivänä isompi kuin koskaan. Se ei tarkoita, että pitäisi käyttää miljoonia itse brändin rakentamiseen. Se tarkoittaa, että, mitä teetkin, tee se johdonmukaisesti ja jättämällä itsestäsi selkeä, omaleimainen ja erottuva mielikuva asiakkaallesi.

Iskulause eli slogan kokee todennäköisesti uuden renessanssin. Jos saat jonkun oikeasti merkityksellisen hokeman asiakaskuntasi päähän muistuttamaan, että nimenomaan SINÄ edustat tätä asiaa, on sinulla käsissäsi arvokasta aineetonta omaisuutta, jota pitää hoitaa hyvin. Aineeton omaisuus kannattaa myös suojata. Ethän halua, että kilpailijasi omii sen nenäsi edestä.

Muistatko tällaisia lauseita?
* Tietysti Pauligin kahvia (1959)
* Luhta päällä joka säällä (rekisteröity v. 1962)
* Havin kynttilällä on hyvä sydän (1971)
* Whiskas – sitä kissa ostaisi (1991)
* Onneksi on Posti (1996)
* Sinillä siivous sujuu (2002)
* Tee työt, jolla on tarkoitus (2002)
* Äitien tekemää ruokaa (2008)
Tällaiset lauseet ovat piirtyneet mielemme syövereihin. Osasta niistä on tullut osa kansallista historiaamme.

Iskulausetta eli slogania voi suojata rekisteröimällä
se Iskulauserekisterissä
Iskulausetoimikunnan puheenjohtajan,
Kuluttajaliiton johtavan lakimiehen, Tuula Sarion mukaan
iskulauseen rekisteröinnillä lisätään iskulauseen tunnettuisuutta
ja vakiinnuttamista.

Sarion mukaan Iskulauserekisteri on osa alan itsesääntelyä, jonka tarkoituksena on korostaa iskulauseiden merkitystä brändin luomisessa. Iskulauseiden reksiteröinnissä kiinnitetään lainmukaisuuden lisäksi huomiota iskulauseiden laatuun, ja tätä kautta kehitetään hyväksyttyjen iskulauseiden korkeata tasoa, erottelukykyä ja omaleimaisuutta.

Rekisteröinnin yhteydessä arvioidaan myös kuluttajansuojalain periaatteiden noudattamaista ja hyväksytty rekisteröinti takaa sen, ettei iskulause ole kuluttajien kannalta harhaanjohtava tai muutoin lainvastainen, sanoo Sario.

Kilpailu ei ainakaan vähene millään alalla. Jokainen tekijä kassavirran suuntaamiseksi oikeaan osoitteeseen kannattaa käyttää hyväksi. Minä kannustan jokaista yritystä huolehtimaan siitä, että sen oma slogan, iskulause, on merkityksellinen ja ohjaa aktiivisesti kassavirtaa kotiin. Kun se tekee niin, kannattaa se myös suojata.

www.iskulauserekisteri.fi