Siksi markkinointia –hankkeen keskeisiä teesejä on: Markkinointi lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa. Tämä luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta koko yhteiskuntaan. Tällöin on varaa investoida vieläkin enemmän. Syntyy hyvän kasvun kehä!

Tällaisen kasvun kehään pääsemiseksi pitää olla myös valmius ottaa riskejä, koska ne ovat keskeinen elementti liiketoiminnassa, sanoi Ratkaisutoimisto Seedin Marko Parkkinen MARK Aamuteema –tilaisuudessa tiistaina 31.5. Parkkisen mukaan Suomessa on vallalla maalivahtimentaliteetti. Puolustetaan ja torjutaan, mutta pitäisi panostaa myös hyökkäykseen – ja riskin ottoon.

Hulluja ja hallitsemattomia riskejä ei pidä ottaa. Pitää ymmärtää kokonaisuus, missä riski otetaan – aivan kuten pokeripelissä. Mikä on onnistumisen todennäköisyys ja epäonnistumisen hinta kussakin tilanteessa? Riskien täydellinen välttäminen johtaisi enintään nollakasvuun jos siihenkään. Se vasta riski onkin, koska kilpailijat eivät tyydy luovuttamaan kenellekään markkinaosuutta annettuna tekijänä. Parkkinen listasi kolme liiketoiminnan keskeistä tekijää:

  • tuottava kasvu on liiketoiminnan ydin (kasvavat yritykset kannattavat enemmän kuin staattiset)

  • markkinoinnilla on tärkeä rooli kasvussa

  • riskinotto kuuluu liike-elämään

Kasvu selittää yrityksen kannattavuudesta valtaosan pitkällä aikavälillä. Jotta kasvu on mahdollista, liiketoimintastrategian keskipisteessä pitää olla kilpailuetu. Paras kilpailuetu on yrityksen muutoskyky. Parkkinen esittää kilpailukyvylle seuraavan kaavan:

                                  Kilpailukyky = kilpailuetu (=muutoskyky)

                                                     kulu

Pelkkä edullisempi tai tehokkaampi tuotanto ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä kilpailuetu, koska nuo ominaisuudet voi kuka tahansa kilpailija saavuttaa. Kilpailuedun muodostamiseen tarvitaan näkemystä, kokeilua ja porukat mukaan. Erityisesti tämän viimeisen kohdan osalta markkinoinnilla on tehtävä, saada tekemisen vimmaa omaan henkilökuntaan ja sidosryhmiin. Markkinoinnin rooli digitalisoituvassa maailmassa on osallistaa henkilökuntaa ja edustaa asiakasymmärrystä.

Parkkinen kehotti suorastaan huutoäänellä yleisöään välttämään hinnan alennusta. Se valuu markkinoille joskus huomaamatta, ja hinnan nosto edes ennalleen voi olla tuskaisaa. Sen sijaan, jos hintaa pystyy nostamaan, koko hinnankorotus päätyy yrityksen tulokseen. Voisitko myydä kalliimmalla?

Suomessa ei järjestelmällisesti kehitetä kilpailuetua, jolla oikeasti erottaudutaan markkinoilla. (Pelkkä ”olemme parempi” ei todellakaan vakuuta.)  Koetun kilpailuedun mittaaminen lähes poistaa markkinoinnin riskin. Siis selvät mittarit siitä, kokevatko asiakkaat yrityksen tarjonnan positiivisella tavalla erilaisena. Myynnin mitattavuus vähentää myös markkinoinnin riskiä.

Riskin täytyy siis olla hallinnassa, mutta se kuuluu aina peliin, halusit tai et. Parempi siis johtaa sitä.