Silmiini osui LinkedInissä markkinointistrategioita pohtivassa keskustelussa hyvä artikkeli markkinointisuunnitelmista. Brändistrategisti Justin Foster kirjoittaa kolmesta elementistä, jotka puuttuvat useimmista markkinointisuunnitelmista:

  1. Suhteet mielipidevaikuttajiin

  2. Ajatusjohtajuutta edistävä sisältö

  3. Joukkoliikkeen aikaansaaminen

Fosterin mukaan mielipidevaikuttajia on monenlaisia. He ovat jonkun alan ajatusjohtajia, journalisteja, bloggaajia, tavallisia kuluttajia tai yrityksen työntekijöitä. Nämä ihmiset ovat älykkäitä, verkottuneita ja äänekkäitä vaikuttajia, jotka tuovat halutessaan kipinää ja vauhtia brändien elämään. Tätä ryhmää ei pitäisi tarkastella ainoastaan yhtenä kohderyhmänä, vaan siihen pitää luoda pitkäaikainen yhteistyösuhde.

Sisältömarkkinoinnin yleistyessä suurin virhe on, jos sitä pidetään advertoriaalien eli toimitukselliseen muotoon tehtyjen ilmoitusliitteiden tuottamisena. Parhaat sisältömarkkinointia hyödyntävät brändit kykenevät saavuttamaan ajatusjohtajuuden ja kertomaan asiansa tarinoiden kautta.

Joukkoliike moninkertaistaa brändin voiman ja myyntimahdollisuudet. Tämän voi saada aikaan rakentamalla itse tapahtumia, webinaareja ja verkottumismahdollisuuksia, joissa on itse isäntänä. Näkyvyys, kuuluvuus ja vaikutusvoima nostavat yrityksen ja sen brändin sanoman aivan eri tasolle kuin mihin pelkällä perinteisellä myyntiorientoituneella markkinointitoimenpiteiden jatkumolla voi päästä.

Nämä kolme elementtiä vaativat yritykseltä strategista tahtoa ja selkeyttä. Perusasiat on ensin laitettava kuntoon ennen kuin mietitään markkinointisuunnitelmaa. Näitä ovat esimerkiksi arvot, kilpailuedut, kulttuuri, asiakkaiden profiili, sanoman sisältö jne.

Lopussa Foster kertoo, mitä moderni markkinointi hänen mielestään on. Se on yksinkertaisesti yhteydenpitoa asiakkaisiin ja sidosryhmiin tunnetasolla ja aidosti. Tätä on harvoin kirjattu markkinointisuunnitelmaan.