Pääsin osallistumaan ensimmäistä kertaa järjestettyyn DigiArenaHelsinki -tapahtumaan, joka sukelsi digitaalisen myynnin ja markkinoinnin maailmaan kymmenien puheenvuorojen ja paneelikeskustelujen siivittämänä. Monipuolisesta puhujatarjoamasta mieleeni jäivät erityisesti seuraavat puheenvuorot:

Trendianalyytikko ja brändiasiantuntija Sean Pillot de Chenecey puhui brändien luotettavuuden tärkeydestä kuluttajien ostopäätöksen perustana. Yrittäjillä on oltava selkeä päämäärä ja visio siitä, millainen toimija haluaa olla väestöä ja yhteisöä kohtaan. Varsinkin milleniaalit kuluttavat yhä enemmän brändejä, jotka seisovat jonkin asian puolesta ja todella vaikuttavat hyvillä päätöksillä yhteiskuntaan.

Digitaalisen muutoksen asiantuntija Warren Knight kertoi teknologian vaikutuksista markkinointiin ja myyntiin. Yrityksien tulee keskittyä kohdentamaan markkinointia oikealle kohderyhmälle käyttäen hyödyksi rohkeasti kehittynyttä teknologiaa, kuten markkinoinnin automaatiota ja koneoppimista. Knightin mukaan olisi tärkeää myös perehtyä kattavammin asiakaspolun toimivuuteen ja tehokkuuteen.

Paremman asiakaskokemuksen tuottamisesta kuultiin Mainemylly Suhina Oy:n toimitusjohtaja Susanna Paloheimon puheenvuorossa. Digitaalisella aikakauden roboteilta ja teknologialta puuttuvat ihmisten supervoimat, eli myötätunto, empatia ja tunteet ovat hyvän asiakaskokemuksen valttikortteja. Paloheimo ohjeistaa yrityksiä asettamaan asiakkaan aidosti tekemisen keskikohteeksi ja muistamaan, että ilahduttaminen on usein pienistä asiakaskokemusta parantavista teoista kiinni.

Mediatalo Keskisuomalaisen digijohtaja Kirsi Hakaniemi keskittyi puheenvuorossaan muutosjohtamiseen digitalisoitumisen aikakaudella ja kertoi samalla Keskisuomalaisessa tehdyistä toimenpiteistä. Muutoksen johtamisessa on muistettava yrityksen strategia ja visio sekä määriteltävä yhteisesti tavoitteet ja mittarit, jotka ovat koko henkilöstölle selvät, kun muutosta aletaan toteuttamaan. Hakaniemen mukaan yrityksen yhteistä ymmärrystä muutoksessa tulee myös tukea henkilöstön avoimella keskustelulla ja tekemistä parantaa muun muassa moniosaavilla tiimeillä sekä asiantuntijoilla.

Kirjoittaja on MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen, joka löysi markkinoinnin ja viestinnän maailmaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kautta. Hannaa inspiroivat intohimoisesti omalla alalla työskentelevät ammattilaiset, jotka saavat itsekin tähtäämään korkealle.