MARK Suomen Markkinointiliitto oli mukana toteuttamassa tällä viikolla julkaistua MarkkinointiSuomi-tutkimusta, joka kartoitti, millainen on pk-yritysten markkinoinnin tila Suomessa.

Kasvua markkinoinnilla

Julkistamistilaisuuden yhteydessä järjestetyssä paneelissa ajatuksia tutkimustuloksista vaihtoivat Salomaa Groupin toimitusjohtaja Antti Kärävä, DNA:n CDO Kati Sulin, HJK:n kaupallinen johtaja Sami Smolander ja Republic of Communicationsin strategiajohtaja Jani Engberg.

Tutkimuksen mukaan markkinointia tarkastellaan edelleen useassa yrityksessä vain markkinointiviestintänä ja mainontana. Keskustelussa Kärävä korosti, että markkinointi tulisi nähdä enemmän tuotteiden ja palveluiden kaupallistajana. Paneeli huomioi, että yrityksissä on myös tapahtunut muutosta parempaan ja markkinointi on alettu näkemään kasvuun kohdistuvana investointina.

Yrityksissä kerätään dataa mutta sitä ei aina osata hyödyntää oikein. Tutkimuksen mukaan dataa hyödynnetään etenkin taktiseen tekemiseen. Panelistit muistuttivat, että datan tulisi ohjata myös strategista suunnittelua. Kärävä näkee datan mahdollisuutena markkinoinnin tärkeyden ymmärtämiseen kaupallisuuden näkökulmasta.

Pienet resurssit poikivat luovuutta

Tutkimuksessa kävi ilmi, että puolet yrityksistä kokee toimivansa riittämättömien resurssien varassa ja markkinointi nähdään kuluna, josta on helppo säästää. Sulin näkee positiivisena sen, että yrityksissä, missä resurssit ovat pieniä, joudutaan olemaan luovia ja ajattelemaan kaupallistamista eri näkökulmista. Uskalluksella, rohkeudella ja näkemyksellisyydellä viedään yrityksen markkinointia eteenpäin.

Avaimet menestykseen

Kuinka menestynyttä markkinointia tutkimuksen mukaan tehdään? Asiakaskeskeisyys, digitaalisten kanavien hallinta ja markkinoinnin numeeriset tavoitteet ovat osa menestysreseptiä. Menestyneet yritykset uskaltavat myös rohkeasti kokeilla ja testata markkinoinnin uusia mahdollisuuksia. Myynnin ja markkinoinnin on toimittava yhdessä. Smolander korosti, että omassa roolissaan kaupallisena johtajana hänellä on mahdollisuus edesauttaa koko kaupallisen koneiston yhteistyötä yhteisten tavoitteiden valossa.

MarkkinointiSuomi™ -barometri syntyi halusta ymmärtää suomalaisia pk-yrityksiä ja niiden haasteita markkinoinnin alati monimutkaistuvassa “metsikössä”. Tutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa pk-yritysten suhtautumista markkinointiin, panostuksia sekä niiden mahdollistamia tuloksia. Haluamme pitää tutkimustyön mahdollisimman käytännönläheisenä ja jalostammekin tulokset ymmärrettäviin johtopäätöksiin ja käytännön toimintavinkkeihin.

Voit tilata koko tutkimuksen tai ilmaisen tutkimustiivistelmän täältä: www.markkinointisuomi.fi

MarkkinointiSuomi™ -barometrin toteuttivat yhteistyössä mainostoimisto Miller & Lean, Suomen Asiakastieto, Mediatoimisto Voitto, viestintätoimisto Republic of Communications ja MARK Suomen Markkinointiliitto Ry.

Kirjoittaja: Suvi Sillstén, MARKin Sisällöntuottaja