MARK Digiryhmän järjestämä aamiaistilaisuus 7.4.2017 Ruotsin suurlähetystössä alkoi suurlähettiläs Anders Ahnlidin tervetuliaispuheella.

Tämän jälkeen yleisön eteen saapui Pessi Honkasalo Krogerukselta. Hän valotti tarkemmin toukokuussa 2018 EU:ssa voimaan tulevaa GDPR eli the General Data Protection -säädöstä. Säädös tulee muuttamaan jokaisen dataa käsittelevän ja varastoivan yrityksen toimintamalleja. Toukokuusta 2018 eteenpäin jokaisella kuluttajalla tulee olemaan oikeus pyytää ja saada itseään koskeva data miltä tahansa yritykseltä, joka on tätä kerännyt. Data tulee olla selvästi luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa ja kuukauden kuluessa pyynnöstä yrityksen pitää tämä toimittaa kuluttajalle. Honkasalo korosti, että GDPR vahvistaa yksilön oikeuksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilö voi pyytää yrityksen toimittamaan itseään koskevan datan suoraan toiselle, itsensä valitsemalle yritykselle.

Honkasalon jälkeen puheenvuoro siirtyi Krogeruksen toiselle edustajalle, Mika Puittiselle. Hän puolestaan esitteli tammikuusta 2018 voimaan astuvan maksupalveludirektiivin, PSD2:n vaikutuksia. PSD2 mahdollistaa ulkopuolisten palveluntarjoajien pääsyn pankin asiakkaiden tileihin ja maksutapahtumiin. Lisäksi nämä palveluntarjoajat voivat hoitaa maksuja asiakkaiden puolesta pääosin online- ja mobiilikanavissa. PSD2 tulee siis mullistamaan pankkialaa antamalla monille uusille kolmansille osapuolille oikeuden tarkastella asiakkaiden dataa ja tarjota ainakin osittain samoja palveluita kuin pankit. PSD2:n ydinajatuksina ovatkin esimerkiksi läpinäkyvyyden lisäys ja uusien innovaatioiden tuki. Myös PSD2, kuten GDPR tulee vahvistamaan kuluttajan oikeuksia.

Viimeisenä puheenvuoron sai Wrapp toimitusjohtaja Aage Reerslev, joka esitteli Wrapp-yrityksen esimerkkinä kolmannen osapuolen tarjoamasta GDPR ja PSD2 -direktiivien mukaisesta palvelusta. Wrapp työskentelee yhdessä pankkien kanssa ja yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa pankkien, yritysten ja kuluttajien välistä kommunikaatiota ja ekosysteemiä. GDPR:n ja PSD2:n mukaisesti Wrapp toimii läpinäkyvästi ja kuluttajien etu ja hyödyttäminen on asetettu ensimmäisenä tärkeysjärjestykseen. Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajien suostumuksella heistä saatava data käytetään yksilöityjen ja kuluttajia hyödyttävien kampanjoiden ja etujen luomiseen. Yritykset voivat seurata kampanjoiden etenemistä ja tehoa reaaliajassa, ilman viivettä.
Tällä hetkellä yritykset voivat määrittää kuluttajan tason heillä olevan esimerkiksi hopeataso. Mutta tulevaisuudessa kuluttaja voi itse tarkastella omaa dataansa missä tahansa yrityksessä ja nähdä ja päättää itse, mikä heidän tasonsa pitäisi olla. Tämä avaa täysin uudenlaista keskustelua kuluttajien ja yritysten välille ja Wrapp pyrkii jo nyt tarjoamaan uudenlaista työkalua tähän tarpeeseen. Kuluttajista tulee tulevaisuudessa omien tietojensa kuninkaita, he tulevat vaatimaan enemmän ja heidän tiedoistaan tulee valuuttaa yrityksille. Monien yritysten pitäisi tiedostaa tämä jo nyt ja alkaa valmistautua tulevaan.

Aamutilaisuus Ruotsin suurlähetystössä oli hieno tapahtuma upeine puitteineen.

MARK Digiryhmän toukokuun Digiaamu on 9.5. ja se pidetään poikkeuksellisesti Altaalla Katajanokalla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!