Suomalaiset suhtautuvat kohtalaisen myönteisesti mainontaan, kertoi Postin Leena Kiikkilä MARK Forum –tilaisuudessa 12.5.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat sanovat törmäävänsä netissä usein mainontaan, joka ei kiinnosta heitä. Toisaalta samaan aikaan he ovat huolissaan siitä, että mainostajat keräävät itselleen tietoa heidän nettikäyttäytymisensä perusteella. 25% vastaajista sanoo tekevänsä ostoksia mainosten perusteella.

Suoramainonnan jakelukieltoja on 15%:lla kuluttajista ovessa tai postilaatikossa. Digimainontakieltoja on 26 %:lla kuluttajista, kertoi Kiikkilä.

Mieluisimpia markkinointiviestinnän kanavia kuluttajille ovat sanomalehti ja tuoteluettelot. Vähiten mainontaa halutaan puhelinmyynnin ja tekstiviestien muodossa. Kysyttäessä vähintään yhden mainostajan mainoksen muistaneita kanavittain, eniten vastauksia kohdistui osoitteettomaan suoramainontaan. Ja muistetuin yksittäinen mainos oli Lidlin osoitteeton suora.

Paperisuoran puolesta Kiikkilä totesi, että sen moniaistisuus viehättää. Tuntoaisti vahvistaa tiedostamattomalla tasolla tunnetta – paperilaatu, pintarakenne, folion rapina ….

Tämä oli tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, johon kannattaa perehtyä. Esitysaineisto on MARK:in jäsensivuilla MARK:in jäsenille vapaasti saatavana.

Markkinointiympäristömme muutos on huima, ja teknologia vie meitä. Samalla päätöksentekijän tulee pitää pää kylmänä ja ymmärtää, millaista elämää tavallinen ihminen elää. Siihen kuuluu elementtejä reaali- ja virtuaalitodellisuudesta. Viestejä sähköisissä ja painetuissa kanavissa. Vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa ja fyysisessä maailmassa. Markkinoijan työkalupakissa on, mistä valita. Joka tilanteeseen on oma toimiva kombinaationsa.