MARKin Kuntamarkkinoinnin helmet -sarjassa haastatellaan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa ansioituneita kuntia ja kaupunkeja. Tällä kertaa esittelyyn pääsee SM-kilpailussa kunniamaininnan ansainnut Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy ja Onnistuvan yrityksen asialla -kampanja. Haastattelukysymyksiin vastasi Mainossatama Oy:n Johanna Talikainen.

Kunta/kaupunki:
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy, Keuke eli seitsemän kunnan omistama kehittämisyhtiö

Kilpailutyön nimi:
Onnistuvan yrityksen asialla

Vastuuhenkilö:
Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen

Mainos-/viestintätoimisto:
Mainossatama Oy, Johanna Talikainen

Katso kilpailutyön materiaalit >>

Kuntaomisteinen kehittämisyhtiö markkinoijana

Onko markkinointi muuttunut muun markkinoinnin muuttuessa ja kehittyessä? Miten?
Markkinoinnin ja viestinnän merkitys ymmärretään yhä paremmin. Ymmärretään myös, että markkinoinnin tehtävänä ei ole ainoastaan erottautua muista, vaan tehdä omat palvelut tunnetuksi. Julkisrahoitteisten organisaatioiden olemassaolon tarkoitus toteutuu vasta, kun palveluja käytetään ja kun niiden avulla saavutetaan selkeää hyvinvointia. Keukessa markkinoinnin lähtökohtana on kannustaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja innostaa niitä kasvamaan. Toinen näkökulma on toiminnan tuloksista viestiminen kuntien päättäjille, jotka päättävät palvelujen tarpeellisuudesta ja rahoituksesta.

Miten Keuken strategiaa jalkautetaan markkinoinnin keinoin? Kuka johtaa tekemistä?
Keuken strategia lähtee kuntien strategisista valinnoista. Perustehtävämme on tuottaa hyvinvointia Keski-Uudellemaalle auttamalla yrityksiä kasvuun ja menestykseen. Toisin sanoen Keuke toteuttaa omalla toiminnallaan kuntien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden tavoitteita.

Markkinoinnille on tehty oma strategia/suunnitelma, jonka tehtävänä on juuri tukea yhtiön strategiaa. Jalkautus tapahtuu juuri omista palveluista kertomalla ja innostamalla yrityksiä kehittämään omia tuotteitaan ja palvelujaan. Menestyvät yritykset tekevät seudusta elinvoimaisen ja hyvinvoivan.

Markkinointia johtaa Keuken toimitusjohtaja hyvässä kumppanuussuhteessa mainostoimiston kanssa.

Keuke, Postia, kansi 0102

Miten näette työntekijöiden ja johtajien roolin kunnan markkinoijina?
Jokainen työntekijä on viestinviejä ja markkinoija. Kun työntekijä ymmärtää ja sisäistää yrityksen ydintehtävät ja toiminnan tavoitteet, hän on parasta markkinointia yrityksen palveluille.

Markkinointi ei onnistu, jos tekijät eivät seiso samojen tavoitteiden takana. Työntekijöiden rooli on siis omassa toiminnassa, ei operatiivisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Suoriuduitte valtakunnallisen kuntamarkkinointikilpailun shortlistalle, onneksi olkoon! Mitkä koette olleen kilpailutyön onnistumisen osa-alueet?
Onnistumisen ydin on pitkäjänteisessä ja johdonmukaisessa markkinoinnissa ja viestinnässä. Brändin ja imagon rakentaminen ja tunnetuksi tuleminen eivät tapahdu hetkessä ja siksi sitoutuminen markkinoinnin tekemiseen on tärkeintä. Toisaalta onnistumme yllättämään ja tuomaan uusia näkökulmia yritysten kehittämiseen kampanjoillamme.

Minkälaista apua tai tukea koette tarvitsevanne kuntamarkkinointiin liittyen?
Tärkein apu on omistajakuntien sitoutuminen. Hyvä kumppanuuteen perustuva suhde mainostoimiston kanssa on todella tärkeää.

Millaisten markkinointiin liittyvien asioiden äärellä olette tulevaisuudessa?
Kuntarahoitteisessa toiminnassa on aina haasteena ja vaarana säästöleikkurit, niukkuuden jakaminen ja poukkoileva kuntapolitiikka. Se tarkoittaa jatkuvaa olemassaolon oikeutuksen lunastamista. Meidän pitää pystyä entistä paremmin kertomaan työmme tuloksista niin, että palvelut koetaan tarpeellisina myös jatkossa.

Haastattelusarjan on toteuttanut MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen.