MARKin Kuntamarkkinoinnin helmet-sarjassa haastatellaan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa ansioituneita kuntia ja kaupunkeja. Tällä kertaa esittelyssä on SM-kilpailussa shortlistalle päässyt Tuusulan kunta ja Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa -kampanja. Haastattelukysymyksiin vastasi Tuusulan kunnan viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka ja kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Kunta/kaupunki: Tuusula
Kilpailutyön nimi: Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa
Vastuuhenkilö kunnassa: Viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka ja kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Mahdolliset linkit kilpailutyöhön liittyviin materiaaleihin: 
Asukaslähettiläsvideo YouTubessa >>>
Avoin osallistumisalusta >>>
Tuusulan osallisuussivusto>>>

KUNTA MARKKINOIJANA

Onko kuntamarkkinointi muuttunut muun markkinoinnin muuttuessa ja kehittyessä? Miten?
Meidän kunnassamme markkinointia on vasta lähdetty kehittämään kokonaisvaltaisena asiana: Näemme, että markkinointia on kehitettävä kokonaisvaltaisesti, yhdenmukaisesti ja kunnanstrategiasta käsin, eikä sitä voida tehdä pistemäisesti, kuten esim. Tuusulanjärven matkailu ja markkinointi, tonttimarkkinointi ja kulttuuritapahtumat on ehkä aiemmin tehty. Meillä on laadittu uusi strategia, päätetty uudesta toimintatavasta ja meneillään on myös brändiuudistus, joka läpäisee koko organisaation.

Miten kuntastrategiaa jalkautetaan markkinoinnin keinoin? Kuka johtaa tekemistä?
Kuntastrategiassa sovittua yhteistä toimintatapaa, me teemme yhdessä uutta, on viety käytäntöön määrätietoisella viestinnällä ja markkinoinnilla. Esimerkiksi kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistuimme kokonaisuudella, jossa tätä toimintatapaa viedään markkinoinninkeinoin eteenpäin. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin pyritään tekemääntutuksi myös strategian kolmea päämäärää: sujuvuus, hyvinvointi ja vireys.

Keinoja on ollut käytössä useita:viestinnän kuukausittainen teemoittelu ja sen mukaan verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa esiin nostetut strategian päämäärät, uuden brändin ja visuaalisen ilmeen rakentaminen sidosryhmiä osallistaen (kesän brändibussikierros ja kuvakilpailu teippauksineen, lehtimainoksineen ja some-mainoksineen, ks. www.tuusulauudistuu.fija www.tuuskuvaan.fi).

Markkinointi on meneillään olevassa organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistuksessa otettu johtoryhmän johtamaksi asiaksi.

Miten näette kunnan työntekijöiden ja johtajien roolin kunnanmarkkinoijina?
Uskomme, että hyvä brändi syntyy kaikissa kohtaamisissa kunnan (työntekijöiden) ja sidosryhmien välillä. Kohtaamiset voivat olla välittömiä/suoria tai tapahtua erilaisten julkisuuksien (mediajulkisuus, some-julkisuus, huhupuheet) välityksellä. Myös luottamushenkilöillä ja asukkailla on roolinsa brändin rakentamisessa.

Suoriuduitte valtakunnallisen kuntamarkkinointikilpailun shortlistalle, onneksi olkoon! Mitkä koette olleen kilpailutyön onnistumisen osa-alueet?
Olimme lähteneet tekemään osallisuusmarkkinointia laajalla rintamalla. Meillä oli useantyyppisiä esimerkkejä: osallisuussivusto, osallistuvan budjetoinnin alusta, asukas- ja työntekijälähettiläiden rekrytointivideot ja mm. erilaisia lehti-ilmoituksia. Toimme myös selväksi kilpailutyön yhteyden strategiaan.

Minkälaista apua tai tukea koette tarvitsevanne kuntamarkkinointiin liittyen? 
Tunnistamme tarpeen tuoda markkinointia osaltaan kunnassa tekevät tahot yhteen pöytään (esim. kunnan yhteiset palvelut, kunnan elinkeinopalvelut, kulttuuri- ja museopalvelut, Tuusulanjärven matkailu ja markkinointi, asuntomessut 2020, jne.). Yhteistyön ja kokonaisvaltaisuuden kannalta markkinoinnin tuominen johtoryhmän asiaksi on hyvä askel.

Ostamme säännönmukaisesti mm. graafisia ja toimituksellisia palveluita, sillä resurssit markkinoinnin tekemiseen kunnassa ovat rajalliset. Resursseihin kohdistuva paine on tunnistettu.

Millaisten markkinointiin liittyvien asioiden äärellä olette tulevaisuudessa?
Brändityö etenee ja valmistaudumme uuden brändin lanseeraukseen vuodenvaihteessa. Tulemme valmistelemaan markkinoinnin puitesopimusta markkinointiyhteistyön pohjaksi kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös varmistaa markkinoinnin yhdenmukaisuus.

Haastattelusarjan on toteuttanut MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen.