MARKin uudessa Kuntamarkkinoinnin helmet -sarjassa haastatellaan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa ansioituneita kuntia ja kaupunkeja. Ensimmäisenä esittelyyn pääsee SM-kilpailussa kolmanneksi sijoittunut Ylöjärven Yrityspalvelu Oy ja Pop up Shoppeenmäki -kampanja. Haastattelukysymyksiin vastasi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n Tiina Rinne-Järvensivu.

Kunta/kaupunki: Ylöjärvi
Kilpailutyön nimi: Pop up Shoppeenmäki

Vastuuhenkilö kunnassa: Tiina Rinne-Järvensivu, elinkeinosihteeri, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy (Ylöjärven kaupungin elinkeinoyhtiö)

Mainos-/viestintätoimisto:
Visuaalinen ilme ja markkinointimateriaali:
Helena Mäkinen, Ylöjärven Uutiset
Sami Karjalainen, Vehree mainostoimisto

Linkit kilpailutyöhön liittyviin materiaaleihin:

Kunta / Kaupunki markkinoijana

Onko kuntamarkkinointi muuttunut muun markkinoinnin muuttuessa ja kehittyessä? Miten?
Digitaalinen markkinointi on tehnyt kuntamarkkinoinnista aktiivisempaa kommunikointia, joka on myös avoimempaa, osallistavampaa ja nopeatempoisempaa kuin perinteinen markkinointi. Interaktiivisuuden lisääntyessä palaute kaupungille on reaaliaikaista ja vaatii monesti ripeää reagointia. Palaute on kuitenkin arvokasta ja sen avulla voimme kehittää toimintaamme.

Teemme näkyväksi kaupunkia ja sen arkea. Aktivoimme kuntalaisia myös itse esimerkiksi kyselyiden ja eri tilaisuuksien kautta antamaan palautetta ja ideoita kaupungin kehittämiseen. Avoimuuden lisääminen ja yhdessä tekeminen ovat hyvää mainosta kunnalle.

Eri markkinointikanavien määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana valtavasti ja tämä heijastuu myös kuntamarkkinointiin.  On otettava huomioon markkinointikanavien erityislaatu, mikä sopii mihinkin. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa lisääntyy jatkuvasti. Eri somekanavien kautta kaupunki tavoittelee erilaisia kohdeyleisöjä. Nykyisin markkinoinnin voi kohdentaa todella tarkasti haluttuun kohderyhmään. Toisaalta pelkästään esim. iän perusteella ei juurikaan kannata enää segmentoida, sillä ihmisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat iästä riippumatta.

Markkinointi on myös kokeilevampaa kuin ennen. Markkinointikampanjat, -tapahtumat ja -projektit saatetaan polkaista käyntiin nopeallakin tempolla ja niitä voi optimoida saadun palautteen ja kokemusten ansiosta. Vaikka markkinointikanavat ja -tavat muuttuvat, kuntamarkkinoinnin tavoitteena on edelleen saada kuntaan uusia asukkaita, sijoittuvia yrittäjiä ja lisää matkailijoita.

Miten kuntastrategiaa jalkautetaan markkinoinnin keinoin? Kuka johtaa tekemistä?
Markkinoinnin keinoja on käytetty vasta vähän kaupunkistrategioiden jalkauttamisessa. Uusimman strategiamme (2018 -) jalkauttamisessa olemme kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota a) sisällön visualisointiin (emme enää nojaa pelkkään tekstiin) sekä b) henkilöstön sitouttamiseen hieman uudella otteella (mm. tilaamme koko henkilöstölle, 2000 hengelle, strategiaan liittyvän t-paidan).

Strategian toteutusta tuetaan sisäisesti pääosin perinteisin keinoin eli perusviestinnällä, koulutuksella ja sitomalla toteutus tulospalkkaukseen. Uusi strategia näkyy hienovaraisesti kaupungin visuaalisessa ilmeessä, mutta varsinainen jalkauttaminen kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille on vasta mietintävaiheessa. Strategian jalkauttamista johtaa kaupungin johtoryhmä.

Miten näette kunnan työntekijöiden ja johtajien roolin kunnan markkinoijina?
Nykyisin on yhä tärkeämpää, että myös kaupungin työntekijät osallistuvat ja heitä myös kannustetaan työpaikkansa ja kaupungin brändäämiseen. Sosiaalisen median kanavien kautta oman kaupungin markkinointia ja viestintää voivat tehdä kaikki, se ei ole enää pelkästään markkinoinnin asiantuntijoiden työsarkaa.

Henkilöbrändäys on nosteessa ja siitä hyötyvät molemmat: työntekijä saa tuoda esiin omaa ammatillista osaamistaan ja työnantaja nostaa työnantajaimagoaan ja organisaationsa hyvää mainetta. Kaupunki saa helposti ilmaista näkyvyyttä aktiivisten ja seurattujen työntekijälähettiläidensä ansiosta. Suosituissa postauksissa nousee asiantuntijuuden lisäksi helposti kekseliäisyys ja yhä enemmän myös huumori. Huumorin kautta voi tehdä todella tehokasta kaupunkimarkkinointia nollabudjetilla.

Suoriuduitte valtakunnallisen kuntamarkkinointikilpailun shortlistalle, onneksi olkoon! Mitkä koette olleen kilpailutyön onnistumisen osa-alueet?
Pop up Shoppeenmäki toi Ylöjärven perinteisen kuntakeskuksen, Soppeenmäen, tyhjiin liiketiloihin elämää. Yrittäjille tarjottiin mahdollisuutta tulla kauppiaaksi veloituksetta liiketiloihin sekä kokeilla kivijalkamyymälän pitämistä riskittömästi. Tavoitteena oli samalla synnyttää uutta liiketoimintaa ja kehittää yrittäjyyden edellytyksiä.

Monessa kunnassa keskustan kehittäminen ja elävöittäminen on nostettu kärkihankkeiksi ja toivotaan konkreettisia toimenpiteitä asian edistämiseksi. Pop up Shoppeenmäki onnistui elävöittämään Ylöjärven Soppeenmäen keskustaa, toi pysyvää liiketoimintaa tyhjiin toimitiloihin ja auttoi yrittäjiä kirkastamaan omaa liiketoimintaansa. Konsepti on helposti kopioitavissa muihin kuntiin. Viime vuonna toteutettu tapahtuma onkin tänä vuonna toteutumassa jo muutamassa muussa kunnassa.

Ylöjärven hankkeessa onnistuminen oli kekseliään idean lisäksi myös hyvän yhteistyön tulosta. Ylöjärven kaupungin elinkeinoyhtiöstä lähtenyt ajatus sai heti paikalliset yhteistyötahot lähtemään mukaan hankkeeseen. Monet paikalliset markkinoivat tapahtumaa omissa kanavissaan ja idea sai kiitosta yksittäisiltä kuntalaisiltakin. Niin kauppiaat kuin asiakkaat olivat itse aktiivisia tapahtuman markkinoijia. Kiinnostuneita oli runsaasti myös Ylöjärven ulkopuolelta ja tapahtuma sai paljon näkyvyyttä alueellisestikin. Hyvä idea, innostava ja osallistava yhdessä tekeminen kantoivat pitkälle.

Minkälaista apua tai tukea koette tarvitsevanne kuntamarkkinointiin liittyen?
Kuntia moititaan monesti liian samantyylisestä kuntabrändäämisestä. Erottautuminen muista kunnista vaatii kaupungin oman tarinan löytämistä, joka kulkee punaisena lankana kaikessa tekemisessä. Ylöjärvellä on saatu paljon aikaan hyvällä yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä. Kuntabrändin pitkäjänteinen rakentaminen herättää kuitenkin vielä paljon kysymyksiä.

Millaisten markkinointiin liittyvien asioiden äärellä olette tulevaisuudessa?
Ylöjärvellä on hyvä sijainti Tampereen läheisyydessä. Hyvä seudullinen yhteistyö auttaa myös Ylöjärven markkinoinnissa yritysten ja asukkaiden sijoittumiskunnaksi. Meillä on Ylöjärvellä elinvoimaisia yritysalueita ja keskustan kehittäminen tuonee uusia asukkaita ja yrittäjiä tulevaisuudessa Ylöjärvelle.

Vaikka kehittyvä ja vetovoimainen Tampereen seutu vetää myös luontaisesti Ylöjärvelle asukkaita ja yrittäjiä, ovat oma tekeminen ja aktiivisuus tärkeitä asioita työssämme. On hienoa, että koko kaupunki puskee kohti samaa päämäärää ja pyrimme säilyttämään välittömän yhdessä kehittämisen ja tekemisen tunteen myös jatkossa kaupungin jo kasvaessa.

Teemme töitä, jotta välitön vuoropuhelu asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin välillä säilyy tulevaisuudessa hyvänä ja kehittyy edelleen. Toivomme että sekä julkinen että yksityinen sektori puhaltavat yhteen hiileen jatkossakin. Hyvä ja läheinen vuorovaikutus on meille kilpailuetu moniin muihin kuntiin nähden. Pitämällä nykyiset asukkaat ja yrittäjät tyytyväisinä, he markkinoivat kuntaa positiivisesti myös ulospäin. Pehmeät vetovoimatekijät, kuten arjen sujuvuus ja elämykset, ovat yhä tärkeämpiä.

Haastattelusarjan on toteuttanut MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen.