Vuoden Iskulause 2013 on valittu niiden iskulauseiden joukosta, jotka Iskulausetoimikunta on viime vuoden aikana hyväksynyt Iskulauserekisteriin. Vuoden Iskulause -tunnustus on jaettu vuodesta 1999 lähtien.

Hyvä iskulause on omaperäinen ja erottamiskykyinen. Se on ytimekäs lause, johon kiteytyy tuotteen, palvelun tai yrityksen lupaus tai kuluttajaetu. Iskulausetoimikunta totesi yksimielisesti, että ”Luomua. Ilman muuta.” täyttää hyvän iskulauseen vaatimukset oivallisesti. Lause on toisaalta itsestään selvä, positiivinen ja kannustava mutta se myös haastaa kuluttajaa arjen valinnoissa.


Pro Luomu ry on luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestä, jonka tehtävänä on edistää luomun kasvua ja kehitystä Suomessa. Yhdistys ei ole minkään yksittäisen toimijan edunvalvoja, vaan ajaa koko luomuketjun etua. Pro Luomu on perustettu v. 2011 ja sen strategisena tarvoitteena on, että vuonna 2015 luomu on osa kuluttajien ja elintarvikeketjun toimijoiden arkipäivää, ja luomutuotevalikoima vastaa kuluttajien tarpeita ja kattaa keskeiset tuoteryhmät.
www.proluomu.fi  

Vuoden Iskulause -tunnustuksen vastaanottivat MARK:in Tammikuun Täräys tilaisuudessa Pro Luomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila ja viestintäkonsultti Christina Forsgård, Netprofile Finland.