MARK Hinnoitteluryhmä aloitti toimintansa työstämällä Taitoluistelun vuoden 2017 MM-kisojen lippuhinnoittelua lasten ja nuorten urheilun hyväksi.

UUSI MARK Hinnoitteluryhmä

MARK Hinnoitteluryhmä aloitti toimintansa vuoden
2016 alussa. Hinnoittelu on yksi markkinoinnin ydinasioista, mutta saa tärkeydestään huolimatta vain vähän huomiota markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa.

Ryhmän tavoitteena on lisätä hinnoitteluosaamista ja -tietoutta markkinoinnin näkökulmasta. Hinnoittelulla on välitön vaikutus yrityksen kannattavuuteen, ja lisäksi hinta on vihje ja signaali laadusta ja luotettavuudesta. Hinta myös herättää ostajassa tunteita! Ryhmän yhdeksi toimintamuodoksi on valittu pro bono –hinnoittelutyön tekeminen valituille hyväntekeväisyyskohteille.

Kuinka optimoidaan Taitoluistelun MM-kisojen lippujen hinnat niin, että halli on täynnä tyytyväisiä katsojia ja saadaan hyvä taloudellinen tulos, jolla tuetaan lasten ja nuorten urheilua?

Hinnoitteluryhmän pro bono –työ sai alkunsa, kun Taitoluisteluliitto kaipasi sparrausapua tulevien MM-kisojen lippujen hinnoitteluun. Taitoluisteluliiton tavoitteena kisojen suhteen ei ole maksimoida voittoa vaan maksavien katsojien määrä ja tehdä hyvä tulos. Hinnoittelun pitää myös joustaa eri kohderyhmien tarpeisiin – katsojiksi toivotaan niin luistelufaneja ja harrastajia, kulttuuriväkeä, tapahtumissa kävijöitä, lapsiperheitä kuin ulkomaisia vieraitakin. Parhaat kisat syntyvät kun halli on täynnä!

MARK Hinnoitteluryhmä otti haasteen vastaan ja lähti suunnittelemaan ja tutkimaan hinnoittelua. Potentiaalisista asiakkaista tunnistettiin niin luistelufanit ja lajin harrastajat, tapahtumissa kävijät kuin halvan hinnan perässä tulijat. Eri asiakasryhmille lähdettiin rakentamaan erilaisia palvelupaketteja ja tutkittiin asiakkaiden maksuvalmiutta. Lopputuloksena työstä ryhmä esitti Taitoluisteluliitolle suosituksen optimaalisista hinnoista, jotka ovat nyt myynnissä olevien lippujen hinnat. Seuraamme nyt jännityksellä kuinka lippujen myynti onnistuu!

Vaikka ryhmän päähuomio on hinnoittelussa, käsiteltävät aiheet kattavat monipuolisesti myös muita markkinoinnin alueita. Näkökulmana kuitenkin on aina, kuinka paljon asia tuottaa potentiaaliselle asiakkaalle arvoa ja miten se optimoidaan hinnassa.