MARK Hinnoitteluryhmä tekee pro bono -työtä Invalidiliiton avustajakoirien hyväksi. Projektin parissa on tehty töitä jo noin vuoden verran. Muistatkin ehkä viimekeväisen MARK jäsenistölle lähetetyn kyselyn koskien MARK jäsenten näkemyksiä sponsoroinnista. Projekti lähti käyntiin sillä, että Invalidiliitto asetti tehtävälle tavoitteet. Tämän jälkeen ryhmä on teettänyt ja tehnyt itse selvitystä siitä, miten yritykset tekevät sponsorointia Suomessa ja profiloinut sponsoroivia yrityksiä. Projektin lopputuloksena ryhmä on tehnyt Invalidiliitolle ehdotuksen siitä, millaisia sponsorointipaketteja Invalidiliitto voisi lähteä tarjoamaan, mitä eri sponsoripaketit sisältäisivät ja miten ne kannattaisi hinnoitella.

MARK blogissa pääset seuraamaan projektin etenemistä. Ensimmäisessä Invalidiliiton terveiset, miksi tämä työ on heille niin tärkeää.

Nelitassuinen apuväline tarvitsee apua

Avustajakoira on erityinen, fyysisesti vammaisen ihmisen eläväksi apuvälineeksi koulutettu työkoira, joka auttaa omaa ihmistään lukemattomissa arjen askareissa. Avustajakoira osaa esimerkiksi tilata hissin, sytyttää ja sammuttaa valot, avata ja sulkea ovia, nostaa ja noutaa erilaisia nimettyjä esineitä sekä auttaa pukeutumisessa ja riisuuntumisessa. Lisäksi se on uskollinen ystävä, joka tutkitusti parantaa isäntänsä tai emäntänsä henkistä hyvinvointia tuomalla arkeen iloa, liikuntaa ja sellaista itsenäisyyttä, mitä mikään muu apuväline ei voi tarjota.

Toisin kuin näkövammaisten opaskoirat, avustajakoirat eivät ole julkisen rahoituksen piirissä. Invalidiliiton avustajakoiratoiminta pyöriikin puhtaasti Stean (ent. Veikkaus) avustusten ja yksityisten lahjoittajien tuen varassa. Vähäisten varojen takia avustajakoiria valmistuu vain muutama vuodessa, kun tarve olisi kymmenille. Vammainen ihminen voi joutua jonottamaan omaa avustajakoiraa jopa kymmenen vuotta.

Avustajakoiratoimintaan haetaan jatkuvasti uusia rahoituskanavia ja tässä yhteydessä Invalidiliitossa on kehitetty uudenlaista yrityssponsorointimallia. Sponsoripakettien tuotteistamisessa ja hinnoittelussa Invalidiliitto on saanut tärkeää apua MARKin moniammatilliselta hinnoittelutyöryhmältä. Projektin aikana on selvitetty yritysten suhtautumista yhteiskunnalliseen sponsorointiin yleisellä tasolla sekä spesifisti avustajakoirien sponsorointiin liittyviä asenteita ja toiveita. Yhteistyön lopputuloksena syntyi valmis ehdotus sponsoripaketeiksi, joita on helppo markkinoida ja ostaa. Sponsoriyritykselle avustajakoirat toimivat osana yrityksen arvoviestintää ja tuovat lisäsisältöä etenkin sosiaalisen median kautta tapahtuvaan asiakas- ja sidosryhmäviestintään.

Ensimmäiset yrityssponsorit ovat jo lähteneet tukemaan avustajakoiria, mutta lisää tarvitaan kipeästi. Tällä hetkellä omaa elävää apuvälinettä odottaa yli 70 ihmistä. Sponsoreilla onkin avustajakoirien kautta hieno mahdollisuus tehdä konkreettista hyvää ja vaikuttaa vammaisen ihmisen elämänlaatuun.

Katso tältä videolta miten Iitun elämä muuttui, kun hän vuosien odotuksen jälkeen sai rinnalleen avustajakoira Jitran https://www.youtube.com/watch?v=bv7uCYnqGC8