Markkinoinnin erityisosaamisalueita syntyy koko ajan lisää huimalla vauhdilla. Ammattilaisen on jatkuvasti päivitettävä osaamistaan pysyäkseen ammatillisesti ajan tasalla. Markkinointi lähestyy viestintää ja viestintä markkinointia. Samaan aikaan yhä enemmän tarvitaan kaikkien yhteistä panostusta kokonaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

MARK Markkinointiryhmä kokoaa yhteen kaikki, jotka haluavat kehittyä yhdessä tekemisessä. Ryhmään voivat liittyä myös ne, jotka toimivat MARKin muissa ryhmissä.

MARK Markkinointiryhmän tavoitteena on nostaa markkinointi strategisesti siihen asemaan, johon se kuuluu yrityksen kriittisenä menestystekijänä. Markkinointi on yrityksen rajapinta asiakkaaseen ja liiketoiminnan ytimessä oleva ajattelutapa ja kehityksen generaattori. MARK Markkinointiryhmä voi itse päättää, mitä toimenpiteitä se haluaa tehdä edistääkseen hyvää asiaa. Vähintäänkin strategisen markkinoinnin medianäkyvyyttä se tulee kasvattamaan toivottavasti huomiota herättävästi.

MARK kutsuu ryhmästä kiinnostuneet ilmoittautumaan suoraan toimitusjohtaja Lauri Sipilälle. Ensimmäinen kokoontuminen sovitaan sitten ilmoittautuneiden kanssa.